Sänkta skatter ger inte bättre sjukvård

Svar till Elisabeth Svantesson och Ola Karlsson (NA 26/2) – svaret finns publicerat på NA.se 

Jag delar helt moderaterna Elisabeth Svantessons och Ola Karlssons uppfattning om att den som kan jobba ska vara med och bidra till det gemensamma. Det är viktigt – inte minst för utvecklingen inom hälso- och sjukvården.

Sjukvården är en av grundstenarna i vår gemensamma välfärd och svensk sjukvård håller hög kvalitet. Men det finns problem och utmaningar, precis som Svantesson och Karlsson lyfter fram: Väntetiderna måste bli kortare, vården bli mer tillgänglig och arbetsmiljön bättre. Det gäller både på områden som rör vård av kroppsliga åkommor och det gäller inom psykiatrin. Svantesson och Karlsson lyfter särskilt fram de långa väntetiderna för utredningar inom BUP. De är orimligt långa. Region Örebro län kommer därför att ta Capio Läkargruppen till hjälp för att göra denna typ av utredningar under de närmaste åren – något som Ola Karlsson är mycket väl medveten om.

Personalen är hälso- och sjukvårdens viktigaste resurs. Både den socialdemokratiskt ledda regeringen och Region Örebro län genomför stora satsningar på utbildning av vårdpersonal, på rätten till heltid och på att minska beroendet av hyrläkare. Vi måste också fortsätta bygga ut välfärdsystemen i takt med att behoven blir större, då andelen yngre och äldre i befolkningen ökar. Det är satsningar som kräver planering, tid och ekonomiska resurser under lång tid.

Moderaterna hävdar att de vill satsa och lägga mer pengar på sjukvård: tre miljarder för att korta köerna och en halv miljard för förebyggande insatser inom psykisk ohälsa. Det låter bra. Men den som läser moderaternas förslag till statsbudget ser att de samtidigt vill ta bort alla riktade statsbidrag som den nuvarande regeringen ger: patientmiljarden, personalsatsningar, för att motverka psykisk ohälsa och till folkhälsoarbete. Besparingarna blir sammantaget mycket mer än de 3,5 som Svantesson och Karlsson säger sig satsa.

I själva verket innebär moderaternas budgetförslag en gigantisk omfördelning av resurser från vård, utbildning och omsorg till skattesänkningar: 22 miljarder vill moderaterna lägga på ännu ett jobbskatteavdrag, vilket gynnar den som tjänar mest.

De vill lägga ytterligare miljarder på att genomföra en rad skattesänkningar och höja brytpunkten för den statliga skatten.

Regeringen gör nu en offensiv satsning på välfärden och på investeringar i sjukvården med nya miljarder till mer och till rätt utbildad personal. Det innebär rätten till och bättre förutsättningar för att kunna jobba heltid. Det innebär utbyggda vårdutbildningar och att fler anställda ska kunna specialistutbilda sig med studielön eller utbildningsanställning. Satsningarna ger bättre förutsättningar för en tillgänglig vård av god kvalitet och en bra arbetsmiljö för personalen.

Det är genom att fler arbetar och genom att alla – också den som tjänar mest – bidrar till finansieringen av välfärden som vi kan bygga Sverige starkt och utveckla den svenska sjukvården.

Karin Sundin
Socialdemokraterna, regionråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor

facebook Twitter Email