Vi vill investera i psykiatrin – vad vill Moderaterna?

Regionstyrelsen ordförande Andreas Svahn och regionrådet med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor replikerar Moderaterna om psykiatrin i länet, texten är även publicerad i Karlskoga Tidning och Nerikes Allehanda.

I en debattartikel på denna sida skriver bland annat oppositionsrådet Katarina Tolgfors (M) om psykiatrin i Örebro län. Artikeln mynnar ut i att psykiatrin är i fritt fall och att det krävs ”en omedelbar och samlad översyn av psykiatrin i Region Örebro län”. Samma sak skrivs i en moderat motion till regionfullmäktige.

Vi delar helt uppfattningen att vi måste satsa på psykiatrin och korta patienternas väntetider för att få hjälp. Utvecklingen av psykiatrin har inte alls hängt med i samma takt under åren som behoven har ökat. Därför är psykiatrin i dag en högt prioriterad fråga på den politiska dagordningen. Det är mot den bakgrunden inte konstigt att moderater i opposition lockas av möjligheten att göra psykiatrin till ett politiskt slagträ i debatten.

Hade Tolgfors pratat med sin oppositionsrådskollega Ola Karlsson (M), eller någon annan moderat ledamot i Fokusberedningen för somatisk och psykiatrisk specialistvård samt högspecialiserad vård, så hade hon fått reda på att det redan pågår en samlad översyn av psykiatrin. Översynen görs under ledning av områdeschefen för psykiatrin, Karin Haster och syftet är att utveckla en modern psykiatri som jobbar utifrån aktuell forskning med utgångspunkt från patienternas behov. Det är ett nödvändigt och viktigt utvecklingsarbete för att kunna korta köerna, ha ett gott bemötande gentemot patienterna, förbättra arbetsmiljön och stärka psykiatrins arbete långsiktigt.

Vi socialdemokrater kommer fortsätta investera i hälso- och sjukvården och vi kommer prioritera psykiatrin. I det arbetet har vi god hjälp av den socialdemokratiskt ledda regeringen, som i den senaste överenskommelsen med Sveriges kommuner och landsting satsar 1,4 miljarder på insatser för psykisk hälsa bara under 2018. Det innebär fokus på utveckling inom psykiatrin i stort, på primärvårdens arbete, på barn- och ungdomspsykiatrin och på ungdomsmottagningarna.

Frågan är vad Moderaterna egentligen vill. Nationellt går de fram med stora skattesänkningar som ger mest till den som redan har mycket. I Moderaternas budgetalternativ vill de lägga 22 miljarder på ett sjätte jobbskatteavdrag samtidigt som de vill höja brytpunkten för statlig inkomstskatt. Det finansieras genom nedskärningar, bland annat på de riktade statsbidragen till psykiatrin. En sådan politik innebär nedskärningar i välfärden, samtidigt som behoven ökar i takt med att andelen yngre och äldre i befolkningen blir större. Inför valet görs nu många moderata utspel om stora skattesänkningar, bland annat i Örebro, där Moderaterna i Örebro läns ordförande Andreas Åhrlin går till val på att sänka kommunalskatten.

Är det den vägen som Tolgfors och Karlsson vill gå? Vill de utveckla hälso- och sjukvården i allmänhet och psykiatrin i synnerhet genom utspel utan förankring i det arbete som görs? Genom skattesänkningar och nedskärningar?

Vi socialdemokrater har en tydlig väg framåt: Vi kommer fortsätta utveckla den svenska modellen, fortsätta investera i en trygg hälso- och sjukvård och fortsätta arbetet för en modern psykiatri.

Andreas Svahn
Socialdemokraterna, regionstyrelsen ordförande

Karin Sundin
Socialdemokraterna, regionråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor

facebook Twitter Email