Fler ska ha råd att gå till tandläkaren – nu höjs tandvårdsbidraget

Nu på söndag den 15e april dubbleras det allmänna tandvårdsbidraget, ATB. Höjningen är en del av regeringens budget för 2018 och syftet är att skapa en mer jämlik tandvård där fler får råd att gå till tandläkaren. Sedan tidigare har den socialdemokratiskt ledda regeringen tillsatt en utredning som ska utreda möjligheterna till en mer jämlik tandvård.

Det allmänna tandvårdsbidraget utgår, med två olika nivåer, till alla som passerat åldern för avgiftsfri tandvård för unga. Det används till att subventionera tandvårdsbesök. Regelbundna undersökningar är avgörande för en god tandhälsa.

– Det är självklart att tänderna inte ska vara en klassfråga. Tänderna är en del av övriga kroppen och ska behandlas som så, att det allmänna tandvårdsbidraget nu dubbleras är ett viktigt steg på vägen mot det, säger Lennart Axelsson (S), ledamot i Riksdagens Socialutskott.

För gruppen som är mellan 22 och 29 år och för dem som är 65 år eller äldre blir det årliga bidraget, från den 15 april 2018, 600 kronor. För gruppen som är mellan 30 och 64 år blir bidraget 300 kronor per år. Före reformen var beloppen 300 respektive 150 kronor. Från och med nästa år ska även gränsen för den kostnadsfria tandvården höjas – då ska alla upp till 23 år kunna besöka tandläkaren avgiftsfritt.

– Vi vet att det idag skiljer i tandhälsa mellan olika grupper i samhället, som socialdemokrat kan jag aldrig acceptera en sådan ordning. Genom att nu höja tandvårdsbidraget för både yngre och äldre kan vi skapa en mer tillgänglig tandvård och minska den orättvisa klyftan i tandhälsa mellan grupper, säger Carina Dahl (S), ordförande i Region Örebro läns Fokusberedning för habilitering, hjälpmedel och folktandvård.

Praktiskt kommer det allmänna tandvårdsbidraget att fungera på samma sätt som tidigare. Bidraget brukar vanligtvis dras av automatiskt vid betalning av tandvårdsbesök. Reformen beräknas kosta 750 miljoner kronor per år fullt utbyggd, och 531 miljoner kronor 2018.

Utredning för en mer jämlik tandhälsa

Den 8 mars beslutade regeringen om direktiv till en utredning för en mer jämlik tandhälsa. Utredningen ska lämna förslag om hur tandvårdssystemet kan utvecklas för att bli mer resurseffektivt och jämlikt. De förändringar som föreslås ska syfta till att minska skillnaderna i tandhälsa hos befolkningen i stort. Utredningen ska även analysera skillnader i tandhälsa samt pröva vilken betydelse priset på tandvård har för en jämlik tandvård och tandhälsa.

– Ojämlikheten i tandhälsa är ett av dagens stora folkhälsoproblem, det är oanständigt att det i dag finns människor som inte har råd att sköta om sina tänder. När vi nu skapat ekonomiskt utrymme för reformer så måste tandvården prioriteras högt. Vi sätter det före borgerliga förslag på ytterligare skattesänkningar, säger Axelsson.

facebook Twitter Email