Regeringens vårbudget presenterad – 1,3 miljarder till länets välfärd

Idag presenterade Matilda Ernkrans (S), ordförande för Socialdemokraterna i Örebro län, och Andreas Svahn (S), Regionstyrelsens ordförande, regeringens vårändringsbudget på vårdcentralen i Lindesberg. Genom regeringens politik under mandatperioden har länets välfärd i kommunerna och Region Örebro län fått en total förstärkning om knappt 1,3 miljarder kronor. Det är pengar som bland annat ska gå till fler anställda, nya lokaler och högre lärarlöner

Tillväxttakten i svensk ekonomi fortsätter vara stabil och blir nästan 3 procent i år. Arbetsmarknaden går starkt och arbetslösheten fortsätter sjunka samtidigt som sysselsättningsgraden i Sverige nu är den högsta på över 25 år och den högsta som EU:s statistikmyndighet Eurostat någonsin uppmätt. Även statsskulden fortsätter minska som andel av BNP och är nu på den lägsta nivån sedan 1977.

– Det går bra för svensk ekonomi vilket skapar utrymme för reformer som innebär bättre vård och ökad trygghet för vanligt folk. För oss i Örebro län innebär regeringens tillskott i vårändringsbudgeten tillsammans med tidigare budgetbesked en förstärkning av välfärden på 1,3 miljarder kronor. Det innebär bland annat möjlighet att kunna erbjuda en tillgänglig vård, en god äldreomsorg och mer pengar till lärarlönelyftet vid länets skolor, säger Matilda Ernkrans.

En stor del av budgetutrymmet ägnas åt reformer på sjukvårdsområdet. Totalt under 2018 tillför den socialdemokratiskt ledda regeringen 5,5 miljarder kronor till sjukvården vilket är en historiskt stor satsning. Av de pengar är 300 miljoner kronor öronmärkta som stöd till regionerna för att ge fler sjuksköterskor möjlighet att bli specialistsjuksköterskor, framför allt genom olika sorters studielön och utbildningsanställningar

– I Region Örebro län har vi länge erbjudit våra medarbetare möjlighet att utbilda sig till specialistyrken med lön och i år beviljas 60 nya sådana platser. Att regeringen i sin budget prioriterar det arbetet ger oss goda möjlighetar att fortsätta erbjuda och bygga ut arbetet med att locka fler att utbilda sig inom specialistyrken där det idag råder brist, det är bra för hela vårdkedjan, säger Andreas Svahn.

Såhär fördelas Regeringens totala välfärdssatsningar 2018:

Lindesberg                          78,8 miljoner
Askersund                           25,8 miljoner
Degerfors                            23,0 miljoner
Hallsberg                             40,2 miljoner
Hällefors                             26,1 miljoner
Karlskoga                            78,2 miljoner
Kumla                                 45,9 miljoner
Laxå                                    22,4 miljoner
Lekeberg                             15,2 miljoner
Ljusnarsberg                        22,6 miljoner
Nora                                    24,4 miljoner
Örebro                                315,5 miljoner

Region Örebro län              311,0 miljoner

facebook Twitter Email