Ny urologmottagning vid USÖ invigd

Ombyggnationen av urologmottagningen vid Universitetssjukhuset Örebro, som pågått under en tid, är nu klar. De nya större lokalerna är ett rejält lyft för både patienter och medarbetare vid urologiska kliniken.

De nya större lokalerna är anpassade för att passa urologklinikens behov. Bland annat finns fler undersökningsrum än tidigare samt två operationssalar varav en används till stötvågsbehandling av njursten. I operationssalen görs den typ av ingrepp som kan ske i lokalbedövning och där patienten går hem samma dag.

Tillgängligheten ökar
I och med de nya lokalerna samlas nu alla mottagningsverksamhet på samma våningsplan tillsammans med alla läkare vilket möjliggör ett större samarbete mellan de olika enheterna och skapar bättre möjligheter för en god schemaläggning. Antalet undersökningsrum ökar också vilket bidrar till en större tillgänglighet för patienterna.

Lokaler på samma våningsplan
Nu när all mottagningsverksamhet för urologiska kliniken finns på samma våningsplan blir det enklare och smidigare för patienten som får komma till samma plats för olika typer av besök. Tidigare låg inskrivningsmottagningen för operation, stötvågsbehandlingen av njursten och den dagkirurgiska enheten på åttonde våningen i samma hus, dessa verksamheter har nu flyttat in i de nya lokalerna.I lokalerna finns även två nya samtalsrum där patienterna kan ha samtal med läkare och sjuksköterska i en lugnare miljö, exempelvis vid besked om cancer.

Goda förutsättningar för vård
– Region Örebro län ska erbjuda en god vård och god tillgänglighet, säger Karin Sundin (S), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor. Då måste vi också ha goda förutsättningar för ett effektivt arbete, en bra arbetsmiljö och en bra vårdmiljö. De nya lokalerna för urologen har på så sätt varit en viktig investering för framtiden som jag hoppas ska bli till stor nytta både för personal och patienter.


Fakta – detta finns på nya urologmottagningen: 
Läkarmottagning, sjuksköterskemottagning, uroterapimottagning, inskrivningsmottagning för operation, stötvågsbehandling av njursten, dagkirurgisk verksamhet, operationssal för polikliniska operationer, alla läkare har kontor på samma våningsplan, alla medicinska vårdadministratörer finns samlade vid mottagningen.

 

Ett av de nya kliniska operationsrum som finns vid en nya mottagningen.
I väntrummet finns möjligheter till en kopp kaffe och lite mat. Något som är viktigt för långväga patienter som fastat inför besöken.
I mötesrummen kan patienterna ha avskiljs kontakt med vårdpersonal. Något som är viktigt då väldigt omrörande information delas.
Kapaciteten i salen har nästan dubblerats. Från fyra sängar till dagens sex.
Karin Sundin tillsammans med medarbetarna Ove Andren, verksamhetschef vid urologiska kliniken och Emma Ganebäck, avdelningschef på urologmottagningen, som visade runt för dagen.
facebook Twitter Email