Bättre vård för äldre i hela Region Örebro län

Inför valet i september presenterar Socialdemokraterna i Region Örebro län ett vallöfte för en bättre vård för äldre. De föreslagna satsningarna innefattar särskilda mottagningar i närsjukvården, mobila team för vård i hemmet samt snabbspår för äldre på akuten. De tre satsningarna innebär en utveckling av fungerande program som skapat en tryggare och mer tillgänglig vård för äldre.

– Äldre är många gånger de mest sköra och utsatta patienterna som vården möter.
Jämfört med 2015 så ökar antalet över 80 år med mer än 60 procent i vårt län till
år 2030. För att möta de äldres behov presenterar vi därför ett paket av reformer
för sjukvården i Örebro län. Att åldras innebär många gånger oro över vad som
väntar, då måste samhället och välfärden stå som starkast. De som byggt vårt
samhälle förtjänar en trygg och tillgänglig vård, säger regionstyrelsens ordförande
Andreas Svahn (S).

– Det görs många bra satsningar för äldre inom sjukvården i Örebro län i dag. Vi
ska ta vara på de goda exemplen, utveckla och sprida dem för att vi ska kunna ge
den bästa vården till varje äldre patient. Det är för oss oändligt mycket viktigare
än stora skattesänkningar, säger Karin Sundin, regionråd med ansvar för hälsooch
sjukvårdsfrågor

De satsningar som Socialdemokraterna vill utveckla är:

Särskilda mottagningar i närsjukvården
Äldremottagningarna i Lindesberg och Kumla har visat goda resultat både för patienter och medarbetarna. Det har minskat stressen för de anställda och satt ett större fokus på de äldre. Mottagningarna har bidragit till en tryggare och sammanhållen vård genom fast sjuksköterskekontakt, hälsorådgivning och hjälp med vidare kontakter. Socialdemokraterna i regionen vill med bakgrund av detta satsa på att minst en äldremottagning ska finnas i varje länsdel.

Snabbspår på akuten
Genom snabbspår på akutmottagningarna i regionen kan äldres rätt till trygg vård och omvårdnad säkerställas. Många äldre är extra utsatta och i behov av en trygg vårdmiljö. Snabbspår på akutmottagningar skapar en lugnare och mer anpassad vårdmiljö för äldre patienter. Det skapar även mindre stress för personalen. Socialdemokraterna i Region Örebro Län vill satsa för snabbspår för äldre på alla regionens akutmottagningar.

Mobila team för vård i hemmet
Äldre ska kunna erbjudas en trygg och samordnad vård även i hemmet. Genom mobila närsjukvårdsteam kan äldre patienter få ytterligare vård i hemmet. Det skapar en bättre helhetssyn för vården vilket ger en tryggare vård för den äldre. I Örebro har det etablerade närsjukvårdsteamet kunnat visa goda resultat. Socialdemokraterna i region Örebro län vill utveckla denna satsning och göra den tillgänglig för äldre i hela regionen.

 

facebook Twitter Email