Handslag för goda villkor vid offentliga upphandlingar

Vår utmaning

Den svenska modellen skapar ordning och reda på svensk arbetsmarknad. Sedan decennier tillbaka har modellen stått som en garant för en lönebildning som går i takt med samhällets ekonomiska tillväxt samtidigt som den skapat villkor för arbetare som innebär trygga anställningsvillkor och schyssta löner reglerade genom kollektivavtal.

Dessvärre kan vi idag konstatera att utvecklingen under allt för många år gått åt fel håll och att det i många fall saknas ordning och reda med försämrade arbetsvillkor som följd. Det finns exempel på arbetsplatser där arbetare ifrån andra länder inte har det skydd och rättigheter som inhemska arbetare har. Det drabbar inte bara den enskilde arbetaren utan även de företag som sköter sig och inte vinner upphandlingarna på grund av att konkurrensens sätts ur spel med hjälp av dumpade villkor.

Vårt medlemskap i EU har inneburit många fördelar men även nackdelar. EU:s konkurrenslagstiftning och den situation den lett till på många svenska arbetsplatser är en av nackdelarna. LO-distriktet Örebro-Värmland och Socialdemokraterna tror på konkurrens men inte på konkurrens genom försämrade villkor för arbetare. Vi vill att svenska och utländska företag konkurrerar om jobb i Sverige men det ska vara konkurrens genom kvalité och inte med lönedumpning. Alltför länge har synsättet ”lägst pris” vinner varit alenarådande och skickligt framfört av allehanda högerlobbyister. Vår absoluta ståndpunkt är att om vi vill skapa en långsiktigt hållbar och jämlik utveckling i samhället så måste även andra faktorer vägas in.

Stat, kommuner och landsting/region upphandlar varor och tjänster för en kostnad om ca 600 miljarder kronor om året. Det är ca en femtedel av Sveriges bruttonationalprodukt. Hur vi bestämmer oss för att använda dessa pengar kommer att få effekt på svensk arbetsmarknad. Genom tydliga krav vid offentlig upphandling kan vi tillsammans utveckla den svenska modellen med schyssta villkor på svensk arbetsmarknad. Ett sådant exempel är ”Vita jobb-modellen”.

Vi vill:

  • Att upphandlingar med våra gemensamma skattemedel ska bidra till ordning och reda på svensk arbetsmarknad.
  • Värna kvalitet och trygghet för löntagare.
  • Utmana idén om att lägst pris är bäst vid val av leverantörer inom offentlig upphandling.

Därför kommer LO-distriktet Örebro-Värmland och Socialdemokraterna överens om att:

  • Socialdemokraterna i kommuner i Örebro län och Region Örebro län ska kräva goda villkor för anställda i de företag som upphandlas. Vid upphandling ställs krav i nivå med kollektivavtal, vilket säkerställs genom att ställa särskilda kontraktsvillkor ur tillämpligt kollektivavtal vid respektive upphandling.
facebook Twitter Email