Vallöfte: Örebro län ska bli en ännu starkare logistikregion

Örebro län är en stark logistikregion. Det offentliga, näringslivet och universitetet ska fortsatt ha en stark samverkan för att utveckla Örebro län ytterligare som logistikregion. Socialdemokraterna i Örebro län vill investera för att fortsätta utveckla logistiken i regionen genom effektivare och mer hållbara transporter. Det är hållbara satsningar som skapar arbetstillfällen i regionen.

– Region Örebro Län har sedan 2010 aktivt satsat på en mer hållbar och effektiv logistik, vilket har resulterat i att Örebro län som logistiklän är bäst i Sverige. Vi Socialdemokrater vill fortsätta utveckla logistiklänet Örebro så vi kan behålla positionen som bästa logistiklänet. Vi kommer alltid att prioritera jobb och hållbarhet framför skattesänkningar för de rikaste, säger Irén Lejegren, regionråd (S)

Vallöftet innefattar fortsatta satsningar på en fungerande infrastruktur genom utveckling av bangårdar, flygplatsen och vägnät mellan närliggande regioner. Genom Business Region Örebro vill Socialdemokraterna i Örebro län skapa förutsättningar för framgångsrika logistiketableringar. Socialdemokraterna i Örebro län vill även fortsätta stötta viktig samverkan med Örebro Universitets Center för Forskning om Hållbar Logistik – ORULOG.

facebook Twitter Email