Vallöfte: Fler unga ska klara gymnasiet

Fler unga ska få möjlighet att klara gymnasiet med godkända betyg. Därför ger Socialdemokraterna i Örebro län ett löfte om att ge fler insatser till grundskola och gymnasieskola.

Socialdemokraterna i Örebro län lovar att unga ska få mer stöd i skolan för att öka möjligheterna att klara gymnasiet.

De senaste åren har elever som tar gymnasieexamen ökat. År 2014 tog 71,4 procent examen efter tre års studier och år 2017 hade en ökning skett till 75,2 procent, enligt statistik från Skolverket. Men det räcker inte. Fler ska få stöd att klara gymnasiet. Stödet behöver sättas in redan i årskurs 9 för att fler ska få behörighet till gymnasiet. Men mer stöd behövs också under gymnasietiden.

  • Att klara skolan och få ett jobb är grunden för ett bra liv därför är vårt engagemang och fokus att fler ska klara gymnasiet. Det kräver mer av samverkan regionalt men också leverans om nationell politik om fler lärare, lärarassistenter och lovskola, säger Matilda Ernkrans, utbildningsutskottets ordförande och riksdagskandidat från Örebro län.

För både årskurs 9 och gymnasiet vill vi speciellt lyfta det specialpedagogiska stödet, lovskola, elevhälsa och att fler lärare utbildas och anställs. Fler lärare och lärarassistenter stärker den trygga kunskapsskolan.

Vi socialdemokrater tar ett helhetsgrepp i hela regionen för att öka möjligheterna för de unga att klara gymnasiet och minska risken för att de ska hamna i utanförskap.

 

Följande är internt material som är till hjälp ifall man skull få frågor från tex media:

facebook Twitter Email