Socialdemokraterna satsar på fler specialister i vården

Vid dagens pressträff på Karla vårdcentral i Örebro presenterade Socialdemokraterna en satsning för att få fler utbildade specialister inom hälso- och sjukvården. De vill bygga ut satsningen på utbildningstjänster för sjuksköterskor både på regional och nationell nivå samt utöka antalet utbildningsvägar för undersköterskor som vill specialisera sig.

Hälso- och sjukvården i Region Örebro län håller hög kvalitet, inte minst vid länets tre sjukhus. Men det råder i hela landet brist på utbildade specialister vilket påverkar bland annat väntetiderna inom primär- och specialistvården. Idag erbjuder Region Örebro län 60 utbildningstjänster per år. Det innebär att sjuksköterskor som är anställda inom regionen får möjlighet att utbilda sig till specialister med lön. Nu vill Socialdemokraterna bygga ut den satsningen.

– Vi har kommit långt i arbetet med att utbilda specialister. Ett viktigt arbete då det råder brist på specialistkompetens inom hälso- och sjukvården i hela landet. Det ger även medarbetarna en möjlighet att utvecklas. Vi socialdemokrater lovar att ta ansvar för kompetensförsörjningen och kommer prioritera investeringar i utbildning av specialister före skattesänkningar, säger Andreas Svahn, regionstyrelsen ordförande (S).

Idag erbjuds inte undersköterskor liknande möjligheter till specialistutbildning, det vill Socialdemokraterna nu ändra på. Efter valet vill vi inleda arbetet med att underlätta för fler undersköterskor att utbilda sig till specialister inom Region Örebro läns verksamhet.

– Det behövs mer välutbildad personal på alla nivåer i vården. Undersköterskorna är en viktig yrkesgrupp, de har idag begränsade möjligheter att utbilda sig vidare inom sitt yrke eller att söka sig vidare inom vården. Vi vill öppna fler utbildningsvägar och underlätta studier för undersköterskor anställda i Region Örebro län, säger Karin Sundin, regionråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor (S).

Bristen på specialistutbildad personal är nationell och nästan alla landsting/regioner anger att de har svårt att rekrytera. Det beror bland annat på att antalet äldre i befolkningen ökar i takt med att vårmedellivslängd blir längre. Samtidigt finns ett stort behov av att bygga ut vårdutbildningarna runtom i landet. Socialdemokraterna går därför nationellt till val på att stärka sjukvården. Välfärdsmiljarderna som fördelas till landets kommuner och regioner ska utökas med 20 miljarder fram till 2022 varav 400 miljoner kronor öronmärks för utbildning av specialistsjuksköterskor. Utöver det lovar Socialdemokraterna att fördela 3 miljarder till regionerna i landet i en riktad satsning för att minska väntetiderna i vården.

– Ansvaret för sjukvårdens kompetensförsörjning är delad mellan region och riksdag. Idag finns stora behov som beror på att man tidigare prioriterat skattesänkningar före utbildning av kompetent personal. Det har vi ändrat under denna mandatperiod. När det nu går väldigt bra för svensk ekonomi vill vi fortsätta investera i sjukvården. Att erbjuda fler möjlighet att utbilda sig till specialistsjuksköterska är viktigt för en ännu bättre sjukvård och en avgörande del i ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige, säger Lena Rådström Baastad, riksdagskandidat (S).

facebook Twitter Email