S, C och KD leder Region Örebro län framåt

Idag har Socialdemokraterna i Örebro län presenterat ett blocköverskridande samarbete med C och KD som ska utgöra regionledning den kommande mandatperioden. Tillsammans har partierna egen majoritet i Regionfullmäktige.

Jag är glad att vi idag kan presentera en ny politisk ledning i Region Örebro län som av väljarna fått ett tydligt mandat att fortsätta utveckla vårt län framåt. Det blocköverskridande samarbetet utgör en god grund för ett långsiktigt arbete där vi tillsammans tar ansvar för en hållbar utveckling och att rusta välfärden för framtiden, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.

– Vi ser gemensamma utmaningar framöver med en växande och allt äldre befolkning vilket ställer helt nya krav på hälso- och sjukvården. Vi kommer behöva utbilda fler specialister, bygga ut vården i hela länet, stärka arbetsmiljöarbetet och utveckla den forskningsnära vården. Det här blocköverskridande samarbetet är bra för Region Örebro län och framförallt ger det oss goda möjligheter att långsiktigt utveckla hälso- och sjukvården utifrån nya förutsättningar, säger Karin Sundin (S), hälso- och sjukvårdsregionråd.

facebook Twitter Email