Satsningar på psykiatri och missbruksvård

Behoven av psykiatriskt stöd och behandling, inte minst för de med en beroende- och missbruksproblematik, är stort. I sin budget för 2019 tydliggör den S-ledda majoriteten i Region Örebro län därför att utvecklingen av psykiatrin ska fortsätta samtidigt som de investerar 3 miljoner kronor på en Mini Maria-verksamhet. De investerar även i nya lokaler för psykiatrin vid USÖ.

Att fler söker sig till psykiatrin kräver att vi hittar nya sätt att organisera vården. Vi behöver stärka vårdkedjan och utveckla samverkan med kommunerna, inte minst med elevhälsan och socialtjänsterna. Den med Örebro kommun gemensamma satsningen på en Mini Maria-verksamhet är ett exempel på sån samverkan.

Syftet med en Mini Maria-verksamhet är att ge ungdomar med missbruksproblematik ett bättre stöd än idag genom samordning mellan sjukvården i Region Örebro län och Örebro kommuns socialtjänst.

Läs mer om Mini-Maria

Särskild satsning utöver ramtillskott:

3 miljoner kronor på Mini Maria-verksamhet.

facebook Twitter Email