Privata aktörer kallas in för att stödja den offentliga vården i kampen mot Covid-19

Som en följd av pandemin har Socialdemokraterna i Region Örebro län fattat beslut om att aktivera den klausul i avtalet med Capio som innebär att de ställer alla sina resurser till Region Örebro läns förfogande. Detta leder till att vi får ytterligare resurser för att möta det stora omvårdnadsbehovet som finns idag och framöver inom bland annat intensivvården.

facebook Twitter Email