720 miljoner till järnvägsunderhåll

Över 1 miljard kronor mer satsas på underhåll av järnväg och väg.
På grund av coronapandemin och den kraftiga minskning av resande som den medfört, kan utökade underhållsarbeten på järnvägen göras utan att störa trafiken i så stor omfattning. 720 miljoner kronor mer satsas på järnvägsunderhåll.

facebook Twitter Email