Ett stort steg för Stockholm – Oslo

Nyligen meddelade Norges infrastrukturminister Knut Arild Hareide (Krf) att han är i färd med att kontakta sin svenska motsvarighet Tomas Eneroth (S) för att få igång en gemensam utredning av järnvägsförbindelsen mellan Oslo och Stockholm. Ministern klargjorde i ett uttalande till Aftenposten att det nu är upp till den svenska regeringen huruvida Norge ska gå vidare med att inkludera projektet i nästa nationella plan. – Nu behövs tydliga besked från den svenska regeringen, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande, Region Örebro län.

Efter att den norska infrastrukturministerns uttalanden om att påbörja utreda en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm har även övriga partier i Stortinget ställt sig bakom förslaget. Nu finns alltså en klar politisk majoritet för att gå vidare med planerna i Norge. Men för att planerna ska bli verklighet krävs nu tydliga besked från den svenska regeringen. 

3,5 miljoner människor

Längs stråket Oslo-Stockholm bor ungefär 3,5 miljoner människor. Oslo, Karlstad, Örebro, Västerås samt Stockholm är samtliga stora tillväxtmotorer på idealiska järnvägsavstånd mellan varandra. Men delar av dagens järnväg är undermålig och bilresan går ofta fortare än tåget, även i ett regionalt perspektiv. Idag väljer dessutom nästan alla resenärer att ta flyget mellan huvudstäderna. Varje år sker 1,4 miljoner flygresor mellan Oslo och Stockholm – medan bara 200 000 resor sker med tåg. Om en snabbare järnvägsförbindelse skulle bli verklighet skulle över en miljon flygresenärer flyttas till tåget varje år.

Bolaget Oslo-Sthm 2.55, som ägs av större kommuner och regioner i stråket, har tagit fram en rad studier och rapporter som skulle kunna utgöra underlag för en utredning om hur järnvägen kan förverkligas. Bland rapporterna finns flera intressanta indikationer på att detta projekt kan finansieras genom brukaravgifter på samma sätt som Öresundsbron. Studier visar också att projektet inte bara är samhällsekonomiskt utan även kommersiellt lönsamt. Därmed finns det många alternativa lösningar för att snabbare få till projektet.

Nu är det upp till oss

– När vårt viktigaste grannland sträcker ut handen för att möjliggöra tillväxt, klimatnytta och stärkta relationer borde det vara givet att svara ja. Självklart måste den svenska regeringen påbörja ett gemensamt arbete tillsammans med våra norska vänner kring den här eftersatta förbindelsen, säger Andreas Svahn, Regionstyrelsens ordförande i Örebro.

– Bolaget Oslo-Sthlm 2.55 har visat att en ny förbindelse över gränsen mellan Sverige och Norge i relationen mellan Oslo och Stockholm är lika lönsam som Öresundsbron både för samhället och som ren investering. Det som behövs nu är en offentlig utredning som väljer väg framåt, säger Andreas Svahn.

– En snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm har en enorm betydelse för människor och företag i vårt län. Det skulle knyta ihop oss mycket tydligare med såväl Värmland som Västmanland. En ny järnväg skulle innebära att företagen ibland annat Karlskoga får ett betydligt större upptagningsområde för sin kompetensförsörjning, avslutar Andreas Svahn

facebook Twitter Email