Vår sjukvårdsvision för kommande mandatperiod

Idag har vi, Socialdemokraterna i Örebro län, presenterat vår sjukvårdsberättelse. Det rör sig om att fortsatt satsa på våra tre sjukhus, att korta vårdköerna och att vårdpersonalen i Örebro län ska ha goda arbetsvillkor.

Örebro län har idag en hälso-och sjukvård som håller en hög kvalitet. Vi har vårdcentraler och folktandvårdskliniker i varje kommun och vi har tre sjukhus som samverkar för att kunna erbjuda den bästa vården i hela länet, såväl akut som planerad. Men samhället står inför stora utmaningar framåt. Inte minst för att andelen äldre i befolkningen kommer öka kraftigt de närmaste åren och med det kommer också behovet av sjukvård att öka. Samtidigt ökar konkurrensen om arbetskraften i samhället i stort men inte minst i sjukvården. 

För oss är vård efter behov en självklarhet. Vi vill därför fortsätta utveckla länets sjukvård och med stort fokus på goda förutsättningar för god hälsa och att vården ska finnas på lika villkor för alla länets invånare. Vården ska finnas nära invånarna, när de behöver den. Grunden för att lyckas med detta handlar om vårdens medarbetare. I Örebro län ska vårdpersonalen ha goda arbetsvillkor, bra löner och möjlighet att vidareutbilda sig. 

  • Vårdpersonalen är grunden för att sjukvården ska fungera. Det är därför viktigt att det finns en bra utbildning både för grundnivån i sjukvården och för specialistvården. Vi vill att Region Örebro län ska fortsätta vara en arbetsgivare som ger sina anställda möjligheten att fylla på sina kunskaper genom hela arbetslivet. Det kräver ett fortsatt tätt samarbete med Örebro universitet, Samarbete för att kunna fylla på under hela arbetslivet, säger Andreas Svahn (S), kandidat till regionstyrelsens ordförande. 

Pandemin har prövat vår kapacitet och gjort att hela samhället behövt ställa om. Tyvärr har det inneburit att vårdköerna blivit allt för långa. Detta måste ändras. För att lyckas med det ska vi vara en av landets bästa arbetsgivare. På det sättet kan alla patienter få den vård som behövs. 

  • Konkurrensen kring vårdpersonalen kommer vara stor i framtiden. Örebro län behöver därför vara en av landets bästa arbetsgivare. Dels för att behålla den vårdpersonal vi har idag och dels för att de som utbildar sig till exempelvis undersköterska, sjuksköterska eller läkare väljer att jobba hos region Örebro län när de är klara, säger Andreas Svahn (S), kandidat till regionstyrelsens ordförande. 
facebook Twitter Email