S i Örebro län besöker Askersunds vårdcentral

Idag har Socialdemokraterna i Örebro län besökt vårdcentralen i Askersunds kommun. Andreas Svahn, toppkandidat till regionen, har träffat verksamhetschef, enhetschef och representanter från de olika yrkeskategorierna på vårdcentralen.

Örebro län har idag en hälso-och sjukvård som håller en hög kvalitet. Vi har vårdcentraler och folktandvårdskliniker i varje kommun och vi har tre sjukhus som samverkar för att kunna erbjuda den bästa vården i hela länet, såväl akut som planerad. Men samhället står inför stora utmaningar framåt. Inte minst för att andelen äldre i befolkningen kommer öka kraftigt de närmaste åren och med det kommer också behovet av sjukvård att öka. Samtidigt ökar konkurrensen om arbetskraften i samhället i stort men inte minst i sjukvården. 

För oss är vård efter behov en självklarhet. Vi vill därför fortsätta utveckla länets sjukvård och med stort fokus på goda förutsättningar för god hälsa och att vården ska finnas på lika villkor för alla länets invånare. Vården ska finnas nära invånarna, när de behöver den. Grunden för att lyckas med detta handlar om vårdens medarbetare. 

– Vi har idag träffat representanter från personalstyrkan och facket på Askersundsvårdcentral. De berättar om svårigheterna med att hitta kollegor till sin arbetsplats och att få bemanningen att gå ihop. Vi delar den bilden. De närmsta åren kommer det vara avgörande att vårdpersonalen i Örebro län har goda arbetsvillkor, bra löner och möjlighet att vidareutbilda sig, säger Andreas Svahn (S), toppkandidat till regionen. 

Pandemin har prövat vår kapacitet och gjort att hela samhället behövt ställa om. Tyvärr har det inneburit att vårdköerna blivit allt för långa. Detta måste ändras. För att lyckas med det ska vi vara en av landets bästa arbetsgivare. På det sättet kan alla patienter få den vård som behövs. 

facebook Twitter Email