Fast läkarkontakt ska erbjudas på vårdcentraler i Region Örebro län

Den socialdemokratiskt ledda majoriteten i Region Örebro län föreslår nu att fast läkarkontakt och/eller fast vårdkontakt ska erbjudas på länets vårdcentraler för patienter som önskar detta. Samtidigt föreslås en kraftig höjning av ersättningar till vårdcentralerna.

– Vi är övertygade om att fast vårdkontakt förbättrar vårdens kvalitet och ger ökad trygghet för patienten, och störst skillnad kommer det såklart att göra för kroniskt sjuka och äldre patienter som oftare kommer i kontakt med vården, säger Andreas Svahn (S)

Väljer regionstyrelsen att gå på Andreas Svahns linje kommer fast läkar- eller vårdkontakt att erbjudas på länets vårdcentraler redan under 2023. Fast läkarkontakt ska även erbjudas till personer boende på länets äldreboenden. Socialdemokraterna föreslår vidare kraftigt höjda ersättningar till vårdcentralerna.      

– Vi höjer ersättningarna till vårdcentralerna för att säkerställa att vårdcentralerna har de resurser som krävs för att möta det ökade vårdbehovet, säger Andreas Svahn (S).

Fakta

De krav och ekonomiska ramar som ställs på länets vårdcentraler beskrivs i regionens Krav- och kvalitetsbok. Boken anger exempelvis ersättningar per listad patient, målrelaterade ersättningar samt vilken vård som ska kunna ges på en vårdcentral. I juli 2022 var 307 422 personer listade på någon av länets 29 vårdcentraler. 

facebook Twitter Email