Nu kortar vi operationsköerna!

Onsdagen den 25 januari 2023 tog hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Örebro län beslut om att upphandla ett externt operationsteam för att korta väntetiderna för operation. Pandemin har inneburit en stor belastning på hälso- och sjukvården, med långa operationsköer och en hög arbetsbelastning för våra medarbetare som följd.

Operationsteamet kommer att kunna bedriva vård på alla länets tre sjukhus under perioden mars 2023 till februari 2025. Genom upphandlingen kan vi nu korta väntetiderna för de patienter som väntar på operation, samtidigt som våra medarbetare blir avlastade efter en längre tid med hög belastning.

Du kan höra mer om förslaget här.

facebook Twitter Email