Kvinnosjukvården inom Region Örebro län ska utvecklas.

Kvinnosjukvården inom Region Örebro län ska utvecklas. Det menar hälso- och sjukvårdsnämnden som i dag fattade beslut om satsningar på vården av kvinnor med bäckenbottenrelaterad problematik och endometrios. Många kvinnor lider av kraftiga smärtor eller spänningar i underlivet, i samband med menstruation eller efter förlossningar. Hälso- och sjukvårdsnämnden fattade i dag beslut om att förbättra…

Läs mer

Medlemsutbildningar 2019

Vill du vara med och bidra till en samhällsförändrande folkrörelse?  Då är bildningen central. Med ökade kunskaper och insikter om hur saker förhåller sig, föds några av de viktigaste ingredienserna i ett förändringsarbete.  Man växer som medlem och får på så sätt bättre förutsättningar att tillsammans med andra påverka samhällsutvecklingen. Nedan kan du läsa om…

Läs mer

Äldrevård, välfärd och länsutveckling – fokus i nästa års verksamhetsplan

Utbyggnad av vården för äldre, fortsatt utveckling av den nära vården och länets tre sjukhus, insatser för att öka tillgängligheten. Dessutom ytterligare satsningar för att utveckla länet. Det är huvudpunkterna Region Örebro läns budget och verksamhetsplan för 2019 som regionfullmäktige antog i dag. Bakom beslutet står Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet. – Nu har vi tagit…

Läs mer
facebook Twitter Email