Vi följer upp våra löften – Samhällets hjältar förtjänar att känna sig trygga på jobbet

Ett av våra löften i valet var att stärka tryggheten för personal inom vården och blåljusverksamhet. Nu följer vi, likt flera andra löften, upp det. Våra riksdagsledamöter Matilda Ernkrans och Dennis Begic har till riksdagens kammare presenterat en motion om att se över skyddet för personal inom vård- och blåljusverksamhet.  Här nedan kan du läsa…

Läs mer

Satsningar på en tillgänglig hälso- och sjukvård av hög kvalitet

Det övergripande målet för Socialdemokraterna i Region Örebro län är att skapa en mer tillgänglig hälso- och sjukvård med ännu högre kvalitet. För att nå målet satsas 24 miljoner kronor på bland annat äldres hälsa, fler AT- och ST-tjänster samt ökad digitalisering i vården. I budget för 2019 har majoriteten tagit höjd för en tuff…

Läs mer

Satsningar på psykiatri och missbruksvård

Behoven av psykiatriskt stöd och behandling, inte minst för de med en beroende- och missbruksproblematik, är stort. I sin budget för 2019 tydliggör den S-ledda majoriteten i Region Örebro län därför att utvecklingen av psykiatrin ska fortsätta samtidigt som de investerar 3 miljoner kronor på en Mini Maria-verksamhet. De investerar även i nya lokaler för psykiatrin…

Läs mer
facebook Twitter Email