Satsningar på en hållbar och grönare framtid

För att stärka utvecklingen för en hållbar och grön framtid investerar den S-ledda majoriteten i Region Örebro län ibland annat stärkt kollektivtrafik, omställning av regionens verksamheter, utveckling av innovationssystem samt kultur för barn och unga. Hållbarhetsarbetet är central i budgeten och utgår den sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarheten är beroende av varandra. Det behovs en…

Läs mer

Satsningar på rätt kompetens inom vården

Behoven av vård ökar över tid och vi ställer allt högre krav. För att möta den utvecklingen och samtidigt minska väntetiderna inom delar av vården det viktigt att säkra en långsiktig utbildning av personal med rätt kompetens. Socialdemokraterna i Region Örebro län investerar därför 6,5 miljoner kronor i fler AT- och ST-tjänster. Hälso- och sjukvården…

Läs mer

3 månader efter valet: Vi håller vad vi lovar

Tre månader har gått sedan valdagen den 9e september. Sen dess har Socialdemokraterna i Region Örebro län bildat en ny blocköverskridande majoritet och inlett arbetet med att genomföra politiska reformer för en hållbar framtid och tryggare vård.  Socialdemokraterna gick till val på ett valprogram med 10 punkter med fokus på en trygg, tillgänglig vård av…

Läs mer
facebook Twitter Email