Medlemsnytt

Trevlig sommar kamrater

Tiden går fort – vi har haft vårt sista regionfullmäktige innan sommaren och snart är det midsommar! I början av juni utexaminerades våra första läkarstudenter från Örebro universitet. Vi har utökat antalet AT-tjänster med anledning av detta, och 14 av de nyutexaminerade kommer att göra sin AT-tjänstgöring i Region Örebro län – en fin början….

Läs mer

Lärcentrum – en viktig motor för högre utbildningsnivå i Örebro län

Följande uttalande antogs i enighet på Socialdemokraterna i Örebro läns årsmöte lördagen den 16 april. Örebro län är ett av de län i Sverige med lägst utbildningsnivå, det har sett ut så historiskt och vi har under många år arbetat med att minska snedrekryteringen till högre studier. Arbete åt alla och full sysselsättning är en…

Läs mer

Matilda Ernkrans vald till ny ordförande

I lördags gick Socialdemokraterna i Örebro läns årsmöte av stapeln. En ny styrelse, med Matilda Ernkrans som ny ordförande, valdes enhälligt. Europaparlamentariker Marita Ulvskog talade dessutom både på årsmötet och på Våghustorget där hon uppmanade alla att stå tillsammans för den svenska modellen. Lena Baastad lämnade på lördagen sitt sista politiska uppdrag för nu, när…

Läs mer
facebook Twitter Email