Aktuellt

Uttalande från Socialdemokraterna Örebro län

Socialdemokraterna i Örebro läns förtroenderåd beslutade den 26 november 2022 att ställa sig bakom följande uttalande:

”Vi befinner oss i en orolig tid präglad av ekonomisk oro, klimatförändringar och krig i vårt närområde. En tid som kräver ansvarstagande. Vi behöver möta lågkonjunkturen och rusta det svenska folket inför sämre ekonomiska tider, samtidigt som vi ska öka takten i klimatomställningen och stärka vår gemensamma välfärd.  Den budget som högerregeringen tillsammans med Sverigedemokraterna nu lagt fram…

Läs mer

Politisk plattform 2023-2026

Centerpartiet, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna är överens om att ta gemensamt ansvar för utvecklingen i Region Örebro län under mandatperioden 2023-2026. Vi vill göra vårt bästa för att möta de behov som finns och ta oss an de utmaningar som vi ställs inför.

Under vår gemensamma ledning ska all verksamhet präglas av respekt för alla människors lika värde, av tillit till medarbetare och chefer, av valfrihet och ett ansvarstagande för att inte förbruka kommande generationers resurser. För oss är det viktigt att utgå från regionens värdegrund om samarbete, utveckling och professionalism samt de etiska riktlinjer som alltid finns…

Läs mer

Pressmeddelande vallöfte: S i Örebro län vill satsa på arbetsmiljökommission

I dag presenterade Socialdemokraterna i Örebro län sitt vallöfte för en förbättrad arbetsmiljö för regionens vårdpersonal den kommande mandatperioden. Vi vill satsa på en gemensam arbetsmiljökommission tillsammans med vårdens fackliga organisationer. Under en pressträff i Karlskoga presenterade partisekreterare Tobias Baudin, socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi och regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn vallöftet.

Två av de största utmaningar Region Örebro län har framför sig är att det inte finns tillräckligt med vårdpersonal och att vi behöver korta vårdköerna. Därför är det av största vikt att region Örebro län är en bra offentlig arbetsgivare. – För att vi ska kunna fortsätta ha en god vård i region Örebro är…

Läs mer
facebook Twitter Email