S2022

Vår sjukvårdsvision för kommande mandatperiod

Idag har vi, Socialdemokraterna i Örebro län, presenterat vår sjukvårdsberättelse. Det rör sig om att fortsatt satsa på våra tre sjukhus, att korta vårdköerna och att vårdpersonalen i Örebro län ska ha goda arbetsvillkor.

Örebro län har idag en hälso-och sjukvård som håller en hög kvalitet. Vi har vårdcentraler och folktandvårdskliniker i varje kommun och vi har tre sjukhus som samverkar för att kunna erbjuda den bästa vården i hela länet, såväl akut som planerad. Men samhället står inför stora utmaningar framåt. Inte minst för att andelen äldre i…

Läs mer
facebook Twitter Email