Om att bli medlem

Socialdemokraterna är ett politiskt parti där medlemmar formar både det politiska innehållet och organiserar aktiviteter. För att på ett bra sätt representera människor med Socialdemokratiska värderingar så behöver vi vara många. 
Som medlem i Socialdemokraterna kan man tillexempel
  • Påverka den socialdemokratiska politiken
  • Träffa andra som är intresserade av politik
  • Lära sig mer om samhället
  • Delta i våra medlemsstudier
  • Kampanja för Socialdemokraterna
  • Bli förtroendevald politiker
facebook Twitter Email