Ombudsval till partikongress 2021

Mellan den 7 juni och 21 juni 2021 kommer ombudsval att genomföras i Örebro läns partidistrikt. Ombudsvalet kommer att genomföras digitalt via ett säkert röstningssystem. Du som har BankID uppmanas att rösta digitalt hemifrån, men för dig som inte har BankID kommer din Arbetarekommun att ha röstningstillfällen.

När röstningen börjar kommer du kunna att lägga din röst digitalt om du följer denna länk.

Alla partimedlemmar som betalat sin medlemsavgift senast 14 dagar före val är röstberättigade vid val av kongressombud i den arbetarekommun där partimedlemskapet finns.

I vårt partidistrikt finns det fyra styckena valkretsar. För att du som medlem ska kunna göra ett genomtänkt val har alla kandidater skrivit en mindre presentation om sig. Du hittar dem under respektive valkrets.

Valkrets 1: Örebro

Valkrets 2: Kumla, Hallsberg, Askersund

Valkrets 3: Lindesberg, Hällefors, Ljusnarsberg, Nora

Valkrets 4: Lekeberg, Karlskoga, Degerfors, Laxå

facebook Twitter Email