Visar alla poster med taggen:Arbetsmarknad

Alla som lever i Sverige ska kunna svenska

För att kunna få ett jobb i Sverige behöver du kunna svenska. Därför föreslår Socialdemokraterna nu nya reformer för att nyanlända och invandrare ska lära sig svenska. Förslagen innehåller både stöd och krav för individen. Idag har finansminister Magdalena Andersson och arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson presenterat tre förslag för att fler nyanlända ska lära sig…

Läs mer

Regeringens vårbudget presenterad – 1,3 miljarder till länets välfärd

Idag presenterade Matilda Ernkrans (S), ordförande för Socialdemokraterna i Örebro län, och Andreas Svahn (S), Regionstyrelsens ordförande, regeringens vårändringsbudget på vårdcentralen i Lindesberg. Genom regeringens politik under mandatperioden har länets välfärd i kommunerna och Region Örebro län fått en total förstärkning om knappt 1,3 miljarder kronor. Det är pengar som bland annat ska gå till fler anställda, nya lokaler och högre lärarlöner

Tillväxttakten i svensk ekonomi fortsätter vara stabil och blir nästan 3 procent i år. Arbetsmarknaden går starkt och arbetslösheten fortsätter sjunka samtidigt som sysselsättningsgraden i Sverige nu är den högsta på över 25 år och den högsta som EU:s statistikmyndighet Eurostat någonsin uppmätt. Även statsskulden fortsätter minska som andel av BNP och är nu på den…

Läs mer

Alla som kan jobba ska jobba

Vägen in i samhället går genom den trygghet och det sammanhang som ett jobb ger. Jag kan inte se ett bättre sätt att integreras i samhället än genom arbete. Snart har det gått trettio år sedan jag som ung grabb kom till Örebro och Sverige. I dag är jag politiskt aktiv och kandiderar till riksdagen….

Läs mer
facebook Twitter Email