Visar alla poster med taggen:Hälso- och sjukvård

Satsningar på rätt kompetens inom vården

Behoven av vård ökar över tid och vi ställer allt högre krav. För att möta den utvecklingen och samtidigt minska väntetiderna inom delar av vården det viktigt att säkra en långsiktig utbildning av personal med rätt kompetens. Socialdemokraterna i Region Örebro län investerar därför 6,5 miljoner kronor i fler AT- och ST-tjänster. Hälso- och sjukvården…

Läs mer

Satsningar på äldres hälsa och vård

Alla invånare har rätt till en bra hälsa och god vård i sina äldre dagar. Då andelen äldre kommer öka de kommande åren måste vi tänka nytt för att garantera den rätten. I förslaget till budget för 2019 satsar Socialdemokraterna 6 miljoner kronor särskilt på äldres hälsa och vård. Minst en äldremottagning i varje länsdel…

Läs mer

Budget 2019: En bättre vård och ekonomisk hållbarhet i fokus

En tryggare och mer tillgänglig vård stod i fokus när majoriteten i Region Örebro län under måndagen presenterade sitt förslag till verksamhetsplan och budget för 2019. Man vill satsa på en utbyggnad av äldrevården, en Mini Maria-verksamhet och fortsatta investeringar i den högspecialiserade vården vid länets tre sjukhus. En ekonomi i balans där satsningar görs…

Läs mer
facebook Twitter Email