Visar alla poster med taggen:Samhällsbyggnad

Aktiv bostadspolitik ger fler och billigare bostäder i Örebro län

Det statliga investeringsstödet för byggande av hyresrätter och studentbostäder har som syfte att stimulera byggandet av små och billiga hyresrätter. Sedan det statliga investeringsstödet infördes 2015 har 10 969 bostäder beviljats stöd. Örebro län hör till de län som ligger i topp sett till antal beviljade stöd och här har 694 bostäder byggts med hjälp av stödet….

Läs mer

I sommar reser skolelever avgiftsfritt i kollektivtrafiken

Den s-ledda regeringen investerar i avgiftsfri kollektivtrafik för skolelever under sommaren. Region Örebro län kommer att använda sig av pengarna och mellan 17 juni-14 augusti kommer sommarkorten att gälla. Det innebär att elever i årskurs 6-9 i grundskolan och 1-2 på gymnasieskolan kommer kunna resa kostnadsfritt med kollektivtrafiken i länet.  – Att vi nu kan…

Läs mer

Nya miljoner ska stimulera bostadsbyggandet i Örebro län

Sedan tidigare har regeringen infört en byggbonus som innebär att 1 300 miljoner kronor delas ut till landets kommuner för att stimulera bostadsbyggandet. I vårändringsbudgeten utökas satsningen med 95 miljoner kronor till en total på 1 395 miljoner kronor för 2018. Något som får påverkan för hela länet, inte minst Örebro kommun som fick ta del av…

Läs mer
facebook Twitter Email