Valprogram – investeringar i sjukvård och trygghet

Sjukvård av högsta kvalité ska finnas när du behöver. Det ska vara lätt att få kontakt med din vårdcentral, där du ska mötas av trygg och engagerad vårdpersonal. Universitetssjukvården ska fortsätta byggas ut på samtliga tre sjukhus och på fler vårdcentraler. På Universitetssjukhuset finns vård av hög internationell klass som tillsammans med forskningen botar och lindrar när det värsta har inträffat.

Oavsett var i livet du befinner dig ska du veta att samhället finns där. Därför prioriterar vi satsningar på kortare väntetider, inte minst till vårdcentralen och cancervården. Vi vill investera för en bättre äldrevård med särskilda mottagningar i närsjukvården, snabbspår på akuten och mobila team för vård i hemmet. Vi lovar att ta krafttag mot den psykiska ohälsan hos barn och unga. Utan duktiga medarbetare fungerar inte vården. Vi vill därför satsa på fler specialistutbildade sjuksköterskor, erbjuda vidareutbildning för alla yrkeskategorier, inte minst för undersköterskor.

Vi vill fortsätta investera i vår gemensamma välfärd. Att vi har en hälso- och sjukvård av hög klass beror på att vi hjälps åt tillsammans. Det är  utmärkande för Sverige och något vi ska värna. Vi måste ta ansvar och
prioritera att rusta det gemensamma för dagens och framtidens behov.

Du avgör. Den 9:e september står valet mellan fortsatta investeringar i det vi tillsammans byggt upp eller privatiseringar och skattesänkningar. Valet är ditt. Vilket samhälle vill du se? Jag väljer ett samhälle där vi sätter jämlikhet, välfärd och trygghet först. Ett samhälle där vi tillsammans hjälps åt och tar hand om varandra. Jag väljer Socialdemokraterna.


Andreas Svahn, regionstyrelsens ordförande

Här är våra vallöften:

Bättre vård för äldre i hela Region Örebro län
Genom att satsa på särskilda mottagningar inom närsjukvården, snabbspår på akuten och mobila team team för vård i hemmet vill vi skapa en ännu bättre vård för äldre. För oss går äldres trygghet före skattesänkningar för de rikaste.

Läs mer

Fler kompetenta specialister i vården
För att patienten ska få den bästa vården krävs kompetenta och engagerade medarbetare. Det saknas specialistkompetens inom stora delar av den svenska sjukvården. I Region Örebro län har vi länge arbetat för hantera det framförallt genom det lyckade arbetet där medarbetarna ges möjlighet utbilda sig till specialister med bibehållen lön. Det arbetet vill vi fortsätta och ytterligare bygga ut.

Läs mer

Bekämpa den psykiska ohälsan hos barn och unga
Vi socialdemokrater kommer aldrig acceptera en utveckling där barn och ungas psykiska ohälsa ökar. Därför lovar Socialdemokraterna nationellt att införa screening av barn och ungas psykiska hälsa i skolan, att korta väntetiderna till den psykiatriska vården och att det ska finnas möjlighet till snabbt stöd i mobilen samt att stärka samverkan mellan sjukvården och skolornas elevhälsa. 

Läs mer

Region Örebro län ska vara oberoende av hyrläkare
Vi går till val på att arbeta för att Region Örebro län ska vara oberoende av hyrläkare. Det innebär att vi kommer satsa på att erbjuda läkare specialistutbildningar och anställning i regionen samt att bygga ut den länsgemensamma läkarpoolen. Syftet är att skapa kontinuitet och trygghet för våra patienter.

Läs mer

Väntetiderna till cancervården och till vårdcentralen ska minska.
När du behöver ska du ha en fast vårdkontakt. Vården i Region Örebro län håller hög kvalitet. Det är bra. Men fortfarande för för många vänta för länge på vård och behandling. Därför vill vi arbeta för att minska väntetiderna och att äldre, kroniskt sjuka och andra med stora behov ska ha en fast kontakt i vården. Därför vill vi arbeta för att minska väntetiderna och att de som behandlas för svåra sjukdomar ska ha en fast vårdkontakt under tiden.

Läs mer

Stärkt kompetensförsörjning i hela länet genom fler lärcentra
Människor ska kunna utbilda sig för att stärka sina möjligheter på arbetsmarknaden oavsett var i länet de bor och de företag som rekryterar ska kunna hitta den kompetens de söker. För att stärka kompetensförsörjningen i hela länet går vi därför till val på att etablera fler lärcentra.

Läs mer

Handslag för goda villkor vid offentliga upphandlingar
Socialdemokraterna i Örebro län och LO-distriktet Örebro och Värmland har tagit fram ett handslag för goda villkor vid offentliga upphandlingar. Det ska bidra till ordning och reda på arbetsmarknaden i regionen.

Läs mer

Stärkt skydd för personal inom vård- och blåljusverksamhet
Vi vill stärka skyddet för personal inom vård- och blåljusverksamhet. Det handlar dels om att stärka det rättsliga skyddet och dels om att se över insatser som kan öka tryggheten i vardagsarbetet.

Läs mer

Örebro län – logistiknavet i Sverige
Örebro län ska fortsätta vara en stark logistikregion. Det offentliga, näringslivet och universitetet har en stark samverkan för att utveckla Örebro län ytterligare som logistikregion. Vi vill investera för att fortsätta utveckla logistiken i regionen genom effektivare och mer hållbara transporter. Det gör vi genom bättre vägförbindelser och fortsatta satsningar på järnvägstransporter. Det är satsningar som skapar arbetstillfällen i regionen.

Läs mer

Alla ungas möjligheter att klara gymnasiet ska öka Andelen elever som påbörjar gymnasiet och tar examen inom tre år har ökat från 71,4 procent år 2014 till 75,2 procent år 2017, enligt siffror från Skolverket. Men var femte elev klarar inte gymnasiet. Fler behöver klara sin gymnasieutbildning. Vi ska fokusera på insatser för att fler ska få gymnasiebehörighet med sig redan från 9:an men också insatser inom gymnasieskolan kommer krävas. I båda fallen vill vi speciellt lyfta det specialpedagogiska stödet, lovskola, elevhälsa och att fler lärare utbildas och anställs. Ett helhetsgrepp ska tas i hela regionen för att öka möjligheterna för de unga att klara gymnasiet.

Läs mer

 

Ladda ned hela manifestet.

facebook Twitter Email