Distriktsstyrelsen

Distriktsordförande
Matilda Ernkrans, Hallsberg
070-205 58 51
Läs mer om Matilda>>

Vice ordförande
Kenneth Nilsson
070-585 09 39

Kassör
Martin Ejnrydh
019-16 71 02

Facklig ledare
Per Lilja
073-590 59 80

Ledamöter

Andreas Svahn, Hallsberg

Iren Lejegren, Örebro

Daniel Andersson, Lindesberg

Per Eriksson, Askersund

Katarina Hansson, Kumla

Solveig Oskarsson, Nora

Ersättare:

Anna-Lena Jernberg, Hällefors

Eva-Lena Jansson, Örebro

Carina Toro Hartman, Örebro

Urban Jonsson, Karlskoga

My Fröberg, Degerfors

 

facebook Twitter Email