Region Örebro län

Socialdemokraterna i Örebro län företräds av fyra regionråd som alla har ansvar för olika områden, läs mer om dem nedan.

Andreas Svahn, Ordförande i regionstyrelsen
tel. 019-602 74 09
e-mail: andreas.svahn@regionorebrolan.se

Karin Sundin, Hälso- och sjukvårdsråd
tel. 019-602 74 04
e-mail: karin.sundin@regionorebrolan.se

Irén Lejegren, Regionråd med ansvar för regional tillväxt
tel. 019-602 74 03
e-mail: iren.lejegren@regionorebrolan.se

Nina Höijer, Samhällsbyggnadsråd
tel. 019-602 74 23
e-mail: nina.hoijer@regionorebrolan.se

Politiska sekreterare

Jonas Håård
tel. 072-142 15 15
e-mail: jonas.haard@regionorebrolan.se

Alesia Goncharik
tel. 076-105 03 29
e-mail: alesia.goncharik@regionorebrolan.se

facebook Twitter Email