Region Örebro län

Socialdemokraterna i Örebro län företräds av fyra regionråd som alla har ansvar för olika områden, läs mer om dem nedan.

Andreas Svahn, ordförande i regionstyrelsen
tel. 019-602 74 09
e-mail: andreas.svahn@regionorebrolan.se

Jenny Steen, regionråd med ansvar för nära vård
tel.
e-mail:

Joakim Carlsson, regionråd med ansvar för regional tillväxt
tel.
e-mail:

 

Nina Höijer, regionråd med ansvar för kollektivtrafik
tel. 019-602 74 23
e-mail: nina.hoijer@regionorebrolan.se

 

Politiska sekreterare

Amanda Hellman
tel. 076 – 306 18 05
e-mail: amanda.hellman@regionorebrolan.se

 

facebook Twitter Email