Billigare resor för ungdomar i hela länet

Nämnden för trafik, miljö och service har beslutat att införa ett skolungdomskort som möjliggör för ungdomar att resa billigare i hela länet. Ungdomskortet kommer att innebära att även ungdomar nu kan köpa pendlarkort som gäller i hela länet, tidigare har det endast funnits för vuxna.  Priset för skolungdomskortet i länet kommer att variera beroende på hur många zoner man reser, mellan 275-715 kronor i månaden. Priset för resor med kollektivtrafiken för ungdomar blir därmed hälften så billigt som för vuxna. 

– En viktig princip i kollektivtrafiken har varit att ungdomar ska betala halva priset jämfört med vuxna men hittills har vi endast kunnat erbjuda länskortet för vuxna. Taxesystemet blir med den här förändringen mer logiskt och en klar förbättring för ungdomar, säger Jonas Karlsson (S), landstingsråd.

I och med att Landstinget har tagit över ansvaret för kollektivtrafiken måste taxorna i Örebro län justeras så att alla medborgare behandlas lika och oskäliga skillnader i taxor mellan kommunerna försvinner. Ett skolungdomskort ger alla ungdomar i länet chansen att resa kollektivt i länet till samma pris. Ungdomskortet kommer att kallas Pendlarpluskort Skolungdom och ersätter det ungdomskort som tidigare har funnits i Örebro kommun, som har varit giltigt i hela kommunen. För tätortstrafiken kommer det att precis som i Örebro kommun att införas ungdomskort i Karlskoga och i Lindesberg. Ärendet hanteras i landstingsstyrelsen den 9 oktober och i landstingsfullmäktige den 24 oktober och träder i kraft 1januari 2013.

– Det här är en ofantlig förbättring för ungdomar som bor utanför Örebro kommun och ofta reser in till Örebro eller över kommungränser i länet. Tidigare har ungdomar varit tvungna att köpa ett vuxenkort och med den här förändringen får de en halverad kostnad, säger Mats Gunnarsson (Mp), landstingsråd.

– Det är mycket bra att vi sänker priserna för ungdomar. Det här möjliggör för fler att resa mer till ett lägre pris och ungdomskorten är här för att stanna. Däremot kommer vi att se över hela taxesystemets utformning, tillägger Katarina Raneborn (V), ledamot i nämnden för trafik, miljö och service.

– Även för ungdomar i Karlskoga blir det en förbättring i och med att det nu införs ett tätortskort till halva priset jämfört med tätortskortet för vuxna i Karlskoga kommun, avslutar Jonas Karlsson.

facebook Twitter Email