Region Örebro län

Socialdemokraterna i Örebro län företräds av fyra regionråd som alla har ansvar för olika områden, läs mer om dem nedan.

Andreas Svahn, ordförande i Regionstyrelsen
tel. 070-524 22 66
andreas.svahn@regionorebrolan.se
> Läs mer om Andreas

Karin Sundin, hälso- och sjukvårdsråd
E-mail: karin.sundin@regionorebrolan.se
> Läs mer om Karin

Irén Lejegren, regionråd med ansvar för region tillväxt
E-mail: iren.lejegren@regionorebrolan.se
> Läs mer om Irén

Nina Höijer, samhällsbyggnadsråd
> Läs mer om Nina

 

Politiska sekreterare

Jonas Sandström
jonas.sandstrom@regionorebrolan.se

Matilda Grebestam
matilda.grebestam@regionorebrolan.se

facebook Twitter Email