Region Örebro län

Socialdemokraterna i Örebro län företräds av fyra regionråd som alla har ansvar för olika områden, läs mer om dem nedan.

Andreas Svahn, ordförande i Regionstyrelsen
tel. 070-524 22 66
andreas.svahn@regionorebrolan.se
> Läs mer om Andreas

Karin Sundin, regionråd
E-mail: karin.sundin@regionorebrolan.se
> Läs mer om Karin


Irén Lejegren, regionråd
E-mail: iren.lejegren@regionorebrolan.se
> Läs mer om Irén


Anders Ceder, regionråd
E-mail: anders.ceder@regionorebrolan.se

Politiska sekreterare
Johan Gynnhammar
Telefon: 076-105 03 29
E-mail: johan.gynnhammar@regionorebrolan.se
facebook Twitter Email