Vårt parti

Socialdemokraterna i Örebro län samlar alla 12 arbetarekommuner i Örebro län, från Askersund i söder till Ljusnarsberg i norr. Tillsammans arbetar våra över 3000 medlemmar för ett Örebro län där alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro.

Engagemanget för ett bättre Örebro län kan se ut på många olika sätt, ja nästan lika många som vi har medlemmar. Vissa engagerar sig lokalt i en S-förening, andra är förtroendevalda i nämnder och styrelser medan vissa arbetar i rollen som regionråd och riksdagsledamöter. Det som förenar oss alla är tron på att ett bättre samhälle är möjligt, och att vägen dit går genom en öppen och solidarisk politik.

Vill du veta mer om vårt parti, och våra olika företrädare kan du hitta mer information här:

Läs mer om våra riksdagsledamöter>>
Läs mer om våra regionråd>>
Läs mer om vår distriktsstyrelsen>>
Läs mer om våra arbetarekommuner>>
Läs mer om våra sidoorganisationer>>

Läs mer om hur du kan engagera dig i vårt parti>>
Läs mer om studier för medlemmar>>

 

facebook Twitter Email