Vår politik

Socialdemokraterna i Örebro län representeras av förtroendevalda i regionfullmäktige, regionala nämnder och styrelser samt av fyra folkvalda ledamöter i Sveriges riksdag. Tillsammans arbetar de för ett Örebro län med fler jobb och en bättre sjukvård så att alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro.

Vill du veta mer om vår politik för Region Örebro län? Du hittar mer information i menyn till höger.

Läs även mer om våra politiker i:

Region Örebro län>>
Sveriges Riksdag>>

facebook Twitter Email