Politisk plattform i Region Örebro län

Vi socialdemokrater bildar i Region Örebro län politisk majoritet tillsammans med Kristdemokraterna och Centerpartiet. Samarbetet bygger på en gemensam politisk plattform som styr politikens inriktning under mandatperioden. Du hittar den på länken här nedan.

Läs hela plattformen: Politisk plattform för majoriteten i Region Örebro län

facebook Twitter Email