Studier

Medlemsutbildning

Medlemsutbildningarna vänder sig till alla som vill lära sig mer om historia, ideologi och organisation. Medlemsutbildningarna del 1 och 2 kan man genomföra som studiecirkel eller helgutbildning (Internat eller externat)

Del 1 Grundläggande – Socialdemokraterna, en folkrörelse blir till
Deltagarna ska definiera, förstår och diskuterar de grundläggande värdeorden i vår ideologi. Få en förståelse för hur vår folkrörelse fungerar och dess fördelar. Stifta bekantskap med, och träna på mötesteknik.. Diskutera och få insikter i hur Socialdemokraterna är och uppfattas vara, samt samtala om hur partiets politik och organisation kan utvecklas. Denna utbildning ska erbjudas alla nya medlemmar i partiet, och genomförs löpande utefter behov.

Del 2 Fortsättning – Ideologi, historia och organisation.
Ge en introduktion till kommunikation och opini­onsbildning. Deltagarna ska få bättre förståelse om hur klass, kön och andra maktstrukturer påverkar oss. Ge en förståelse för socialdemokratins ut­veckling från 1930-talet och framåt. Deltagarna ska få en förståelse för ideologin i dagspoli­tiken. Att deltagarna vinner insikter om hur det parlamen­tariska systemet ser ut lokalt, regionalt, nationellt samt internationellt, samt hur man kan påverka genom de beslutsvägar som finns. Denna utbildning ska erbjudas alla medlemmar som gått del ett, och genomförs löpande utefter behov.

Är du intresserad av att gå medlemsutbildning? kontakta maja.gullberg@socialdemokraterna.se så får du utförlig information om när och vart nästa medlemsutbildning är.

Del 3 Fördjupning – Så förändrar vi samhället.
Tredje delen i medlemsutbildningens har till huvudsyfte att ge deltagarna konkreta verktyg för ett fortsatt aktivt partimedlemskap för att bygga en stark folkrörelse baserad på starka medlemmar. Utbildningen ska stärka deltagarnas kunskaper och känsla för vikten av folkrörelseorganisering. Utbildningen genomförs löpande under året, fördelat geografiskt över landet.

Mer information om och anstökan till del 3

Ledarutbildning

Att vara förtroendevald i, eller åt partiet är en betydelsefull och central uppgift. Engagerade och framtidsinriktade ledare är nyckeln till framgång. Vår ambition är att ge socialdemokratiska förtroendevalda i hela landet förutsättningar att axla sitt viktiga ansvar.
Kravet på våra företrädare i partiorganisationens alla nivåer är inte bara att de ska ha förmågan att leda ett parti, de ska också vara en samhällsförändrande kraft

Grundläggande ledarskapsutbildning för dig som har uppdrag i eller åt partiet.

Praktik och retorik måste hänga ihop, vi måste säga, göra och vara vår värdegrund! Vi måste ha ett ledarskap för rörelse, ett ledarskap som lyfter fram den mening och den känsla som skapar engagemang, som skapar rörelse i rörelsen. Som engagerar många att göra skillnad. Ledarskap är ett förhållningssätt mellan människor där man tar ansvar för det gemensamma men också för varandra. Denna utbildning ska erbjudas till alla som fått ett ledaruppdrag i eller åt partiet. Utbildningen genomförs löpande utefter behov.

Om du är intresserad av att gå en ledarskapsutbildning, kontakta maja.gullberg@socialdemokraterna.se

Utbildning för specifik funktion/ ledaruppdrag
Dessa utbildningar ska erbjudas till alla som fått ett ledaruppdrag åt partiet. Utbildningen genomförs löpande utefter behov.

Att vara lokalpolitiker
Vänder sig till de som har förtroendeuppdrag i kommun eller landsting/region. Materialet lyfter dilemman och utmaningar som också den som har mångårig erfarenhet av lokalpoli­tiskt arbete kan stöta på. I varje avsnitt finns frågor och praktiska verktyg.

Att vara kyrkopolitiker
Vänder sig till Socialdemokrater med kyrkopolitiska förtroendeuppdrag. Detta studiematreal ger en bild av vad uppdraget innebär, ditt ansvar, mandat och hur kyrkans organisation är uppbyggd. Vad innebär kyrkopolitiskt arbete i gärning och ord.

Att leda partivänner
Vänder sig till dig som har ett uppdrag att leda andra, ex som  AK-ordförande, gruppledare i kommun och landsting/region. Detta studie­material ska ge dig som är gruppledare möjligheten att tillsammans med andra samtala om hur man på bästa sätt möter de uttalade och ibland outtalade förvänt­ningarna som kommer med uppdraget.

Om du är intresserad av att gå en utbildning utifrån det uppdrag du har fått?  kontakta maja.gullberg@socialdemokraterna.se

Påbyggnad för dig som leder partivänner
Utbildningen bygger på upplevelsebaserat och verklighetsförankrat lärande som utgår från din egen verksamhet och dina unika erfarenheter. Utifrån dina egna personliga förutsättningar kommer du att få hjälp med att utveckla din ledarstil och dina styrkor tillsammans med andra – både teoretiskt och praktiskt. Utbildningen genomförs årligen.

Läs mer och anmälan.

Avancerad för sig som är ledande nationell, regional eller lokal företrädare.
Denna utbildning vänder sig till som har fungerat länge som företrädare i eller åt vårt parti, såsom ledamot i partistyrelsen, gruppledare i riksdagen, eller är ett erfaret kommunal- regional- och oppositionsråd ,  Syftet är att ge insikter, metoder och verktyg de behöver för att utifrån en gemensam värdegrund och ett hållbart ledarskap leda samhällsförändring.
Utbildningen genomförs en gång per mandatperiod.

Läs mer  och ansökan>>

Material som stöd för politiska ämnesutbildningar

Partistyrelsen kansli tillhandahåller en rad studiematerial som ska inspirera och leda till spännande diskussioner om hur vi tillsammans kan vässa vår politik. Genom att få ökade kunskaper, nya idéer och chansen att resonera kring vår politik och våra värderingar, stärks vårt engagemang och vi får nya värdefulla insikter som leder till en politikutveckling. Studiematerialen riktar sig till alla medlemmar som är intresserade, både nya och de som har varit med en tid. Materialen passar också för medlemmar med offentliga förtroendeuppdrag på alla nivåer.

Här hittar du studiematerial

Här hittar du partiets alla studier.

facebook Twitter Email