Tar ansvar på riktigt

Förra året fick 524 familjer på Karlskoga lasarett uppleva det mest fantastiska en människa kan vara med om, nämligen se sin dotter eller son födas. De fick denna enorma upplevelse i en trygg och professionell miljö, precis så som medarbetarna och lokalerna är i Karlskoga.

De kunde efter några timmar eller något dygn åka hem tillsammans med sitt underverk. I den nu väldigt känslofyllda, engagerade och ibland onyanserade diskussioner får vi aldrig glömma detta.

Samtidigt finns en annan bild av verkligheten. I samband med cirka tio till femton procent av förlossningarna inträffar det oförutsedda, det fruktansvärda och varje förälders mardröm, nämligen att deras nyfödda barn föds sjukt. På förlossningen i Karlskoga är det utöver det ungefär tio barn per år som föds så sjuka att deras liv eller långvariga välbefinnande hotas. Det innebär att det kan dröja veckor eller månader innan föräldrarna kan ta med sig sin guldklimp hem. I de mest tragiska fall så slutar inte resan för barnet i hemmet utan fortsätter till evigheten.

På drygt åtta av tio förlossningsenheter i Sverige finns dygnet runt läkare och sjuksköterskor med särskilt specialistutbildning för att vårda sjuka nyfödda, med funktionsnedsättningar eller andra komplikationer. Förlossningen på Karlskoga lasarett är inte en av dessa enheter. Än så länge har det inte bedömts som möjligt att dygnet runt ha dessa specialiteter på plats. Det finns flera skäl till den bedömningen. Det är brist på dessa specialister i hela landet. Även ur ett ekonomiskt perspektiv har det såväl inom förlossningsvården som annan vård varit svårt att motivera att ha kvalificerade medarbetare på plats dygnet runt om inte ett vårdbehov finns. Den personalbrist som har funnits och finns inom sjukvården leder till att personalen som finns tillgänglig behövs nyttjas fullt ut. De ekonomiska resurserna behövs också i cancervården, på vårdcentralen eller för de sjuka äldre.

I stället har annan personal fått särskild utbildning för att kunna ta ansvaret för det allvarligt sjuka barnet under den första tiden. Detta i väntan på att en specialistläkare och specialistsköterska ska med ambulans komma från Universitetssjukhuset i Örebro.

När kvinnoklinikens chef förra veckan tog beslutet att hen inte längre kunde garantera säkerheten för de barn som föds allvarlig sjuka ställdes frågan om förlossningen i Karlskoga på sin spets. Det är verksamhetschefen som enligt lagstiftningen är ansvarig för patientsäkerheten och därmed också har rätten att tillfälligt stänga verksamheter. Skälet till beslutet är att den statliga tillsynsmyndigheten IVO riktat allvarlig kritik mot verksamheten i samband med en allvarlig incident under förra året. IVO gör varje år mängder av tillsynsgranskningar, men riktar sällan så allvarlig kritik som de gjorde i detta fallet. Verksamhetscheferna för Kvinnokliniken och Barn- och ungdomskliniken är överens om att den organisation som vi hittills har haft inte längre lever upp till de krav som staten ställer.

Nu står två beslut mot varandra. Det politiska beslutet att ha förlossning på Karlskoga lasarett står mot verksamhetschefens beslut att säkerhet för allvarligt sjuka nyfödda inte är tillräcklig.

Förlossningens framtid i Karlskoga har under många år varit omdiskuterad, inte sällan i ett högt tonläge. Därför tog den politiska ledningen i regionen initiativ till att få en rapport om möjligheterna och konsekvenserna att ha förlossningen i Karlskoga öppen året runt. Rapporten som presenterades i början av mars visade att de finns små möjligheter att undvika fortsatt sommarsamordning. Samtidigt föreslog rapporten att frågan om en permanent samordning, det vill säga en nedläggning av verksamheten i Karlskoga, skulle utredas vidare. Företrädaren för den politiska ledningen från Kristdemokraterna, Centerpartiet och Socialdemokraterna avvisade kraftfullt en nedläggning.

När nu verksamhetschefen tagit beslutet att tillfälligt stänga förlossningen i Karlskoga krävs det nya infallsvinklar. Därför har ledningen för hälso- och sjukvården fått i uppdrag att skyndsamt presentera vad som krävs för att förlossningen ska kunna öppna igen. De ska också presentera en bedömning om det är möjligt att nå dit med tanke på bland annat bristen på vissa specialister i hela Sverige.

Region Örebro läns politiska lednings ambition och starka vilja är att förlossningen i Karlskoga snart kan öppna igen. Men vi vill samtidigt vara väldigt tydliga med att vi aldrig under några som helst omständigheter tänker medverka till att riskera nyfödda barns liv och hälsa för att vinna kortsiktiga politiska vinster. Vi tar ansvar för det som är viktigt på riktigt.


Andreas Svahn (S) Ordförande Regionstyrelsen

Karin Sundin (S) Ordförande Hälso- och Sjukvårdsnämnden

facebook Twitter Email