Valkrets 2 – Kumla, Hallsberg, Askersund

Mellan den 7 juni och 21 juni 2021 kommer ombudsvalet att genomföras. Ombudsvalet kommer att genomföras digitalt. Du som har BankID kan rösta digitalt på denna länk. Varje Arbetarekommun kommer att ha röstningstillfällen där du som ej har BankID kan lägga din röst.

Alla partimedlemmar som betalat sin medlemsavgift senast 14 dagar före val är röstberättigade vid val av kongressombud i den arbetarekommun där partimedlemskapet finns.

I Valkrets 2 – Kumla, Hallsberg, Askersund ska medlemmarna utse 3st ombud till kongressen.

Här är de medlemmarna som kandiderar till att bli kongressombud i Valkrets 2 – Kumla, Hallsberg, Askersund:

Namn: Katarina Hansson
Ålder: 53 år
Ort: Kumla
Sysselsättning: –
Facklig tillhörighet: Handels
Varför vill jag bli ombud:
Få möjligheten att påverka Socialdemokraternas framtida politik med fokus på solidaritet, jämlikhet och trygghet.

Namn: Anna Ahnér
Ålder: 43 år
Ort: Askersund
Sysselsättning: Oppositionsråd, tidigare journalist
Facklig tillhörighet: Journalistförbundet
Varför vill jag bli ombud:
En grupp kvinnor från Askersund har skickat in en motion om vikten av att undersköterskor får fortbildning, för att äldre ska få en god och trygg omvårdnad. Jag vill gärna få möjlighet att tala om den och påverka inriktningen på socialdemokratisk politik.

Namn: Mohamed Fido
Ålder: 55år
Ort:Kumla
Sysselsättning: –
Facklig tillhörighet: –
Varför vill jag bli ombud:
jag vill vara med och påverka svenska samhället.

Namn: Magnus Andersson
Ålder: 46år
Ort: Hallsberg
Sysselsättning: Lagerarbetare
Facklig tillhörighet: Handels
Varför vill jag bli ombud:
Med både facklig erfarenhet och en bred kunskap inom kommunala frågor, så kommer jag på bästa sätt kunna bidra till långsiktiga och kloka beslut för vårt parti.

Namn: Tomas Olsson
Ålder: 48 år
Ort: Askersund
Sysselsättning: Facklig ombudsman
Facklig tillhörighet: Byggnads
Varför vill jag bli ombud:
För att kunna besluta om partiets inriktning

Namn: Mårten Eriksson
Ålder: 58 år
Ort: Askersund
Sysselsättning: Samhällsbyggnadskonsult
Facklig tillhörighet:
Varför vill jag bli ombud:
Jag vill vara med och påverka partiets politik för en omställning till ett hållbart och fossilfritt samhälle.

Namn: Theres Andersson
Ålder: 43 år
Ort: Hallsberg
Sysselsättning: Lagerarbetare
Facklig tillhörighet: Handels
Varför vill jag bli ombud:
Alla ska kunna leva på sin lön och känna trygghet på arbetsplatsen och i samhället. En stark arbetsrätt och en välfärd i världsklass underlättas av facklig-politisk samverkan.

facebook Twitter Email