Valprogram: Minskade klyftor – ökad jämlikhet

Det finns mycket att vara stolt över i Örebro län och Sverige. Vi jobbar tillsammans för att samhället ska bli bättre. Men det finns också problem – och det är dags att återupprätta respekten för vanligt folks insatser. Fler ska ta del av resultatet av såväl Sveriges som Örebro läns framgångar. Vi ska skapa ett jämlikt samhälle där alla – inte bara några – kan känna frihet, trygghet och framtidstro. I vårt Sverige hålls ingen tillbaka, och ingen lämnas heller efter.

Ett jämlikt samhälle kräver att vi bryter segregationen, investerar i klimatsmarta lösningar och tar tillbaka kontrollen över välfärden.

Det svenska samhället ska vara tryggt och vi kan aldrig acceptera att unga människor hamnar utanför gemenskapen och dödas till följd av gängkriminaliteten. Det krävs polisiära insatser för att stoppa kriminalitet och förebyggande åtgärder för att stoppa nyrekryteringen till gängen.

Att människor har ett jobb att gå till kan aldrig underskattas och de investeringar vi gör i klimatet kommer skapa nya jobb idag och imorgon. Varje människa i Örebro län ska känna sig trygg med att välfärden finns där när man behöver den. Oavsett om det gäller ett barns skolgång, äldre-omsorgen eller en stundande operation.

Vi ser tyvärr ökade klyftor mellan stad och land men också ökade klyftor inom staden. För oss socialdemokrater är det viktigt att hela länet ska leva. Det innebär att människor ska kunna få nära vård när de behöver. Vi ska också säkerställa att det finns bra pendlingsmöjligheter för såväl de som behöver ta sig enkelt till jobbet och de som vill ta sig till olika kulturevenemang på landsbygden.

Vi vet att jobb skapar trygghet, framtidstro och gör Sverige mer jämlikt. För att vi ska hålla i detta krävs goda relationer med näringslivet. Vi måste utbilda fler människor för att matcha efterfrågan hos vårt läns företagare och för vår välfärd.

Vi har de senaste åren befunnit oss i en global pandemi. Det har blivit tydligt att globala kriser, som pandemier, krig och klimatförändringar kräver välfungerande krisberedskap. Att kommunerna i Örebro län samarbetar och hjälps åt är en förutsättning för fortsatt utveckling och för att minska länets sårbarhet vid olika typer av kriser.

Samhällsproblemen får aldrig utnyttjas till att ställa människor emot varandra. Högern säger sig värna Sverige men har en politik som förstör just det som vi älskar med vårt land. Gemenskapen, tilliten till varandra, den generella välfärden, vår rena miljö och jämställdhet. Det finns en annan väg.

Du avgör. Den 11:e september står valet mellan fortsatta investeringar i det vi tillsammans byggt upp eller privatiseringar och skattesänkningar. Valet är ditt. Vilket samhälle vill du se? Jag väljer sidan där vi visar varandra respekt och bygger ett starkare samhälle tillsammans, stad och land – hand i hand. Sverige behöver mer tillit, gemenskap och framtidstro – inte mindre. Vi är stolta över Sverige. Vi är stolta över Örebro län. Men vi vet att vi gemensamt kan bättre. Jag väljer Socialdemokraterna.

 

Andreas Svahn, regionstyrelsens ordförande

Här är våra vallöften:

Bättre vård för äldre i hela Region Örebro län
Genom att satsa på särskilda mottagningar inom närsjukvården, snabbspår på akuten och mobila team team för vård i hemmet vill vi skapa en ännu bättre vård för äldre. För oss går äldres trygghet före skattesänkningar för de rikaste.

Läs mer

Fler kompetenta specialister i vården
För att patienten ska få den bästa vården krävs kompetenta och engagerade medarbetare. Det saknas specialistkompetens inom stora delar av den svenska sjukvården. I Region Örebro län har vi länge arbetat för hantera det framförallt genom det lyckade arbetet där medarbetarna ges möjlighet utbilda sig till specialister med bibehållen lön. Det arbetet vill vi fortsätta och ytterligare bygga ut.

Läs mer

Bekämpa den psykiska ohälsan hos barn och unga
Vi socialdemokrater kommer aldrig acceptera en utveckling där barn och ungas psykiska ohälsa ökar. Därför lovar Socialdemokraterna nationellt att införa screening av barn och ungas psykiska hälsa i skolan, att korta väntetiderna till den psykiatriska vården och att det ska finnas möjlighet till snabbt stöd i mobilen samt att stärka samverkan mellan sjukvården och skolornas elevhälsa. 

Läs mer

Region Örebro län ska vara oberoende av hyrläkare
Vi går till val på att arbeta för att Region Örebro län ska vara oberoende av hyrläkare. Det innebär att vi kommer satsa på att erbjuda läkare specialistutbildningar och anställning i regionen samt att bygga ut den länsgemensamma läkarpoolen. Syftet är att skapa kontinuitet och trygghet för våra patienter.

Läs mer

Väntetiderna till cancervården och till vårdcentralen ska minska.
När du behöver ska du ha en fast vårdkontakt. Vården i Region Örebro län håller hög kvalitet. Det är bra. Men fortfarande för för många vänta för länge på vård och behandling. Därför vill vi arbeta för att minska väntetiderna och att äldre, kroniskt sjuka och andra med stora behov ska ha en fast kontakt i vården. Därför vill vi arbeta för att minska väntetiderna och att de som behandlas för svåra sjukdomar ska ha en fast vårdkontakt under tiden.

Läs mer

Stärkt kompetensförsörjning i hela länet genom fler lärcentra
Människor ska kunna utbilda sig för att stärka sina möjligheter på arbetsmarknaden oavsett var i länet de bor och de företag som rekryterar ska kunna hitta den kompetens de söker. För att stärka kompetensförsörjningen i hela länet går vi därför till val på att etablera fler lärcentra.

Läs mer

Handslag för goda villkor vid offentliga upphandlingar
Socialdemokraterna i Örebro län och LO-distriktet Örebro och Värmland har tagit fram ett handslag för goda villkor vid offentliga upphandlingar. Det ska bidra till ordning och reda på arbetsmarknaden i regionen.

Läs mer

Stärkt skydd för personal inom vård- och blåljusverksamhet
Vi vill stärka skyddet för personal inom vård- och blåljusverksamhet. Det handlar dels om att stärka det rättsliga skyddet och dels om att se över insatser som kan öka tryggheten i vardagsarbetet.

Läs mer

Örebro län – logistiknavet i Sverige
Örebro län ska fortsätta vara en stark logistikregion. Det offentliga, näringslivet och universitetet har en stark samverkan för att utveckla Örebro län ytterligare som logistikregion. Vi vill investera för att fortsätta utveckla logistiken i regionen genom effektivare och mer hållbara transporter. Det gör vi genom bättre vägförbindelser och fortsatta satsningar på järnvägstransporter. Det är satsningar som skapar arbetstillfällen i regionen.

Läs mer

Alla ungas möjligheter att klara gymnasiet ska öka Andelen elever som påbörjar gymnasiet och tar examen inom tre år har ökat från 71,4 procent år 2014 till 75,2 procent år 2017, enligt siffror från Skolverket. Men var femte elev klarar inte gymnasiet. Fler behöver klara sin gymnasieutbildning. Vi ska fokusera på insatser för att fler ska få gymnasiebehörighet med sig redan från 9:an men också insatser inom gymnasieskolan kommer krävas. I båda fallen vill vi speciellt lyfta det specialpedagogiska stödet, lovskola, elevhälsa och att fler lärare utbildas och anställs. Ett helhetsgrepp ska tas i hela regionen för att öka möjligheterna för de unga att klara gymnasiet.

Läs mer

 

Ladda ned hela manifestet.

facebook Twitter Email