Jonas Karlsson ska leda arbete med att utveckla Socialdemokraterna

Jonas Karlsson från Örebro är utsedd av Socialdemokraternas verkställande utskott, VU, till ordförande i det nya organisationsutskott som ska utveckla Socialdemokraternas arbete med organisationsfrågor i framtiden. Jonas Karlsson är idag landstingsråd och ordförande för Socialdemokraterna i Örebro län.

– Det är hedrande för mig, men också för Socialdemokraterna i Örebro län att få det här förtroendet. Det är ytterligare ett tecken på att det arbete vi gör i länet syns ute i landet. Vi har kommit långt i arbetet med att utveckla metoder för medborgardialog och arbetet med att stärka partiorganisationen, säger Jonas Karlsson.

– I utskottet, som består av en ordförande och sex ledamöter, är uppdraget bland annat att för verkställande utskottets räkning och i nära samarbete med partisekreteraren bereda beslut i organisationsfrågor, fortsätter Jonas Karlsson.

– Socialdemokraterna gjorde inför den senaste kongressen en större översyn av stadgarna inom ramen för en organisationsutredning där jag hade möjlighet att delta. Nu är tanken att vi ska jobba med organisationsutvecklingsfrågorna på en mer permanent basis, avslutar Jonas Karlsson.

facebook Twitter Email