Förstärkning av barn och ungdomspsykiatrin

Socialdemokraterna fortsätter sin satsning mot den psykiska ohälsan inom Region Örebro Län. Under september månad öppnades nya lokaler för BUP med 6 st vårdplatser, behandlingsrum, skolsal och aktivitetsrum.  Inom den nya satsningen kan nu Region Örebro Län bedriva psykiatrisk intensivvård och möjliggöra en ännu bättre avskildhet för de unga patienterna som mest behöver det.  En…

Läs mer

Bättre ekonomi och nya insatser för Örebro läns äldre

Den socialdemokratiskt ledda regeringen lanserar i budgetpropositionen för 2020 ett äldrepaket med satsningar för att förbättra ekonomin för äldre. Satsningarna innehåller sänkt skatt, höjd garantipension och bostadstillägg för pensionärer. Dessutom innehåller paketet flera satsningar för en stärkt äldreomsorg, som är en viktig del i att bygga samhället starkare och öka tryggheten för landets pensionärer. Socialdemokraterna…

Läs mer

Tar ansvar på riktigt

Förra året fick 524 familjer på Karlskoga lasarett uppleva det mest fantastiska en människa kan vara med om, nämligen se sin dotter eller son födas. De fick denna enorma upplevelse i en trygg och professionell miljö, precis så som medarbetarna och lokalerna är i Karlskoga. De kunde efter några timmar eller något dygn åka hem…

Läs mer
facebook Twitter Email