Bättre ekonomi och nya insatser för Örebro läns äldre

Den socialdemokratiskt ledda regeringen lanserar i budgetpropositionen för 2020 ett äldrepaket med satsningar för att förbättra ekonomin för äldre. Satsningarna innehåller sänkt skatt, höjd garantipension och bostadstillägg för pensionärer. Dessutom innehåller paketet flera satsningar för en stärkt äldreomsorg, som är en viktig del i att bygga samhället starkare och öka tryggheten för landets pensionärer.

Socialdemokraterna gick till val på att förbättra för landets äldre, så att fler kan leva på sin pension och färre bli fattiga när de blir pensionärer. Nu levererar regeringen på löftet och presenterar satsningar i budgetpropositionen för 2020 med sänkt skatt, höjd garantipension och bostadstillägg för länets och landets äldre.

Sänkt skatt för personer över 65 år i Örebro län

I budgeten föreslår regeringen sänkt skatt för personer över 65 år som har inkomster över ca 17 000 kronor per månad. För lägre inkomster är skillnaden borta sedan 2018. Förslaget berör totalt en miljon pensionärer i Sverige. 

  • Vi ska öka tryggheten för alla de som har byggt vårt land. Förslaget idag innebär att pensionärer i Örebro län får en genomsnittlig skattesänkning på 165 kronor per månad. Sedan år 2014 kommer pensionärerna i Örebro län ha fått en genomsnittlig skattesänkning på 668 kronor per månad. Förutom det höjs nivån i garantipensionen och taket i bostadstillägget för pensionärer. Det här är viktiga förslag för ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige, säger Stefan Löfven.

Under förra mandatperioden sänkte vi pensionärsskatten för 1,7 miljoner personer över 65, höjde bostadstillägget med upp till 570 kronor i månaden för 290 000 pensionärer, höjde tandvårdsbidraget, investerade för fler äldreboenden och införde avgiftsfri öppenvård för de över 85 år. Nu går vi vidare, säger Magdalena Andersson

Höjt grundskydd för 20 284 pensionärer i Örebro län

Regeringen satsar också i budgeten på att förbättra grundskyddet för de pensionärer som har det sämst ställt. Det ger mer pengar i plånboken för 675 000 pensionärer i hela Sverige från år 2020.

Grundnivån i garantipensionen höjs med 200 kronor per månad. Den föreslagna nivåhöjningen gör att personer kan ha högre inkomst jämfört med tidigare och fortfarande få garantipension. 

Bostadskostnadstaket i bostadstillägget för pensionärer höjs från 5 600 kronor till 7 000 kronor för den som är ogift och till 3 500 kronor per månad för den som är gift.

De två satsningarna innebär att pensionärerna i Örebro län som får ett förbättrat grundskydd får en genomsnittlig högre disponibel inkomst om 218 kronor per månad.

Satsningen omfattar cirka 2,2 miljarder kronor totalt i Sverige.

Riktade insatser för äldre

Regeringen satsar därutöver 950 miljoner på insatser för äldre. Medlen riktas mot kommunerna med ett brett mandat för att ge dem möjligheten att genomföra insatser för bättre vård och omsorg om personer med demens samt riktade insatser mot ensamhet bland äldre, investeringar i nya äldreboenden, digitalisering inom äldreomsorgen samt verksamhet inom civilsamhället för att bryta ensamhet och främja idrott för äldre.

facebook Twitter Email