Förstärkning av barn och ungdomspsykiatrin

Socialdemokraterna fortsätter sin satsning mot den psykiska ohälsan inom Region Örebro Län. Under september månad öppnades nya lokaler för BUP med 6 st vårdplatser, behandlingsrum, skolsal och aktivitetsrum. 

Inom den nya satsningen kan nu Region Örebro Län bedriva psykiatrisk intensivvård och möjliggöra en ännu bättre avskildhet för de unga patienterna som mest behöver det. 

En tillgänglig och välfungerande barn- och ungdomspsykiatri är centralt för oss och har varit ett tydligt vallöfte, nationellt som regionalt. Vi socialdemokrater kommer fortsätta att driva frågan om en större samverkan mellan elevhälsovården och barn- och ungdomspsykiatrin. Den psykiska vården måste vara tillgänglig och finnas till där den drabbade är. 

–       Vi arbetar kontinuerligt för att kunna erbjuda en modern psykiatri som bedrivs med utgångspunkt i patienternas behov. Att barn- och ungdomspsykiatrins vårdavdelning nu flyttat in i nya, ändamålsenliga lokaler är en viktig del i detta arbete, säger Carina Dahl (S), ordförande i Region Örebro läns beredning för psykiatri, hjälpmedel och habilitering.

Carina Dahl (S)
Ordförande i Region Örebro läns beredning för psykiatri, hjälpmedel och rehabilitering

facebook Twitter Email