Höjt friskvårdsbidrag

Socialdemokraterna i Regionen fattade idag ett beslut om att höja friskvårdsbidraget. Region Örebro läns medarbetare arbetar till följd av Coronapandemin under extraordinära förhållanden. Som tack för dessa värdefulla insatser får alla medarbetare i år en extra ersättning i form av ett gåvokort motsvarande 1 000 kronor samt en höjning av friskvårdsbidraget till 3 000 kronor.

facebook Twitter Email