80 nya miljoner till förskola och skola i Örebro län

Inför valet så lovade Socialdemokraterna mindre barngrupper i förskolan och att ge lärare mer tid för varje elev på lågstadiet. Nu har kommunerna i Örebro län beviljats över 80 miljoner kronor till att minska barngrupper i förskolor och stärka undervisningen i länets lågstadieklasser.

Det är Skolverket som, på regeringens uppdrag, har beviljat kommunernas ansökningar om statsbidrag och för Örebro läns kommunala huvudmän rör det sig om drygt 80 miljoner kronor som ska förstärka verksamheten under läsåret 2015/16. Därutöver har även, fristående huvudmän som ansökt beviljats statsbidrag.

– Vi lovade inför valet att arbeta för mindre barngrupper i förskolan och att tidiga insatser och stöd skulle öka i årskurs 1-3. Nu blir det verklighet. Fler barn kan få mer tid med lärare och sina behov tillgodosedda genom den här satsningen, säger Håkan Bergman (S), ledamot i riksdagens utbildningsutskott. Nu har de kommunala huvudmännen i Örebro län tilldelats 80 miljoner kronor för läsåret 15/16 och möjlighet att återkomma med ansökningar kommande år.

facebook Twitter Email