Jenny Steen slutar med politiken

Efter att ha arbetat heltid med politik i tolv år meddelar det socialdemokratiska regionrådet Jenny Steen idag att hon slutar med politiken. Jenny Steen har varit landstingsråd/regionråd sedan 2010 i Region Örebro län, tidigare landstinget. Hon är ordförande i beredningen för somatisk och psykiatrisk specialistsjukvård samt högspecialiserad vård, och hon har tidigare bland annat varit ordförande i forskningsnämnden under fyra år.

– Jag har funnits med under tolv år i landstings/regionledningen, först som politisk sekreterare och de senaste sex åren som råd. Under den här tiden har jag fått uppleva den stora utvecklingen av både hälso-och sjukvården och forskningsverksamheten. Det har varit en stor förmån att ha fått möjligheten att vara med och forma vår politik. Jag är oerhört stolt över att vi i detta arbete inte tappat fokus på varken jämställdhetsfrågor, HBTQ- frågor eller stora sjukdomsgrupper som berör många patienter, men som kanske inte alltid är de frågor som syns mest i debatten, säger Jenny Steen, regionråd (S).

– Det har varit roliga och utmanande år, men jag har hela tiden varit tydlig med att jag inte har för avsikt att vara politiker under hela mitt yrkesliv, säger Jenny Steen.

– Vi är nu mitt i mandatperioden och efter en tids funderande har jag bestämt mig för att jag inte kommer att kandidera till ytterligare en period. Därför känner jag att det nu är en bra tidpunkt att lämna mina uppdrag och därmed möjliggöra för någon annan att i god tid före nästa val komma in i de frågor som jag idag arbetar med, avslutar Jenny Steen.

facebook Twitter Email