Karlskoga lasarett och BB ska utvecklas – inte avvecklas

Karlskoga lasarett kommer inte att läggas ned. Karlskoga BB och avdelning Q kommer att vara kvar. Investeringarna och utvecklingen av länets tre sjukhus, i Karlskoga, Lindesberg och i Örebro, kommer att fortsätta. Det beskedet som Regionledningen har gett gäller även för i framtiden, säger den politiska ledningen i Region Örebro län som svar på skrivelsen från sex företagare i Karlskoga.

Igår skickade företrädare för sex karlskogaföretag ut ett pressmeddelande där de uttrycker oro över framtiden för Karlskoga lasarett. Regionledningen bemöter nu påståendena och försäkrar än en gång att lasarettets framtid inte är hotad.

– Det är bra att företagare organiserar sig för att samarbeta kring viktiga utvecklingsfrågor och jag välkomnar en dialog om sådant som rör Regionens verksamheter med dem. Vi vill dock lugna dem, och alla invånare i västra länsdelen, om att oron om framtiden för Karlskoga lasarett är obefogad. Karlskoga lasarett är ett viktigt sjukhus för hela länet och kommer att vara kvar. Karlskoga BB och avdelning Q, med förlossning och gynekologi, ska vara kvar. Vi kommer att fortsätta utveckla och investera i alla våra tre sjukhus, säger Andreas Svahn (S), Regionstyrelsens ordförande i Region Örebro län.

– Det kommer att bedrivas vård för alla patienter i hela Örebro på våra tre sjukhus framöver. Vi i regionledningen vill att alla invånare i hela Örebro län ska få en bra, tillgänglig och snabb vård, och då behövs alla våra tre sjukhus; i Karlskoga, i Lindesberg och i Örebro. Vi behöver också utveckla vårdcentralerna med drop-in-mottagning och en primärvårdsakut. Karlskoga lasarett är viktigt för framtiden, säger Jihad Menhem (V), vice ordförande i Regionstyrelsen.

– Regiondirektörens beslut att under tio veckor sommarsamordna förlossningsverksamheten i Örebro län handlar inte om något annat än patientsäkerheten att kunna garantera den bästa vården för mammor och barn oavsett vad som händer – och om personalens rätt till sommarsemester. De senaste åren har vi i Regionen gjort stora investeringar i Karlskoga, så sent som i höstas invigdes sju helt toppmoderna operationssalar och nu väntar renovering av ljusgårdarna och av bassängen. Självklart beror de investeringarna på att vi ser Karlskoga lasarett som ett viktigt sjukhus för hela Regionen idag, och i framtiden, avslutar Catrin Steen (MP), Regionråd.

För mer info:
Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande: 070-524 22 66
Jihad Menhem (V), regionstyrelsens vice ordförande: 070-594 71 89
Catrin Steen (MP), regionråd: 076-100 83 82

facebook Twitter Email